Bursa Büyükşehir Belediyesi

Parklar ve bahçeler şube müdürlüğü 1580 sayılı Belediye kanunun 15. ve 3030 sayılı kanunun 6-A maddesi uyarınca

Kentin cadde ve meydanlarını düzenlemek, buna göre ağaçlandırmak , süslemek ve rekreasyon oluşturmak

Belediye fidanları , koruları tesis etmek 10.000 m2’ den büyük olan parklar çocuk oyun alanları oluşturmak.

Hayvanat Bahçeleri ve Botanik Parkları yapmak amacıyla çalışmaktadır.

Faaliyet Çalışmaları

Çiçek üretimi : Toplam alanı 2.500 m2 olan 5 adet cam serada Kent içi yeşil doku için gerekli olan Bahçe çiçekleri üretmek

Fidan üretimi : 100.000 m2 alanlı fidanlığımızda park bahçe , ağaçlandırma alanları ve refüjler için gerekli ağaç, ve çalıları üretmek.

Bahçe tanzim : Çizilen Peyzaj planları doğrultusunda inşaatı yapılan park ve bahçelerin yeşil dokusunu tesis etmek. (Bitkisel toprağın taşınması, tesviyesi,ağaç ve çalıların dikilmesi, çim alan tesisi ve çiçek dikimi.).

çim biçme : Belediyemizin bakmakla yükümlü olduğu yeşil alan refüj, parklardaki çimleri biçmek.

Sulama : Kent içindeki tüm yeşil alan ve dokuları nisan –ekim ayları arasında yağış olmayan havalarda her gün sulamak.

Ilaçlama, gübreleme : Kent içi park bahçe ve yeşil alanları gübrelemek, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamak.

Ağaç budama ve kesim : Bakmakla yükümlü olunan tüm yeşil dokudaki kuruyan bitki ve ağaçları temizlemek toplamak, tekniğine uygun olarak periyodik bakımını yapmak.

Inşaat boya ve serigrafi : Peyzaj planları çerçevesinde parklarda gerekli onarım boya , tabela ve yazı işlerini yapmak.

Elektrik işleri : Park ve bahçelerin aydınlatma tesisatlarını yapmak, onarmak, bakım programı çerçevesinde bakımını yapmak.

Sıhhi tesisat işleri : Tüm park bahçe ve diğer yeşil alanların sulama şebekelerini tesis etmek havuzları çalışır vaziyette tutmak ve bakımlarını yapmak

Demir ve marangoz atölyeleri : Park ve bahçelerdeki oyun ve oturma grupları ile diğer ağaç ve metal aksamı imal etmek ve bakımını yapmak.

Günümüzde özellikle büyük şehirlerimizde yeşil doku ile kent arasında bozulan dengenin saplanarak kentlere, insan için yeniden yaşanabilirlik kazandırmak amacıyla bu dokunun daha büyük bir özenle korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması amaçlanmaktadır.

15 Kasım 2000 tarihinde başlayıp 15 Mart 2001 tarihinde sona eren ağaçlandırma çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu dönemde 31.000 adet fidan dikilmiştir. Yakın bir geçmişe kadar yeşil alanlara kentin cadde ve sokaklarını güzelleştiren basit bir dekor olarak bakılmıştır. Bu görüş yeşil alanların bir lüks olarak kabul edilmesine yol açmış, kentsel planlama ve uygulamalarda parasal olanakları zorladığı düşünülmüştür. Oysa bir kent yalnız binalar ve indan hareketlerinden oluşmaz.

Kentte öyle koşullar yaratılmalıdır ki kent yaşayan ve yaşatan bir mekana sahip olabilsin. Bu koşullardan bir tanesi de yeşil alanalardır. Bu doğrultuda yeşil Dolu Projesi oluşturulmuştur. Bu kapsamda kent içi tampon yeşil alanların artırılması hedeflenmiş, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7m2 olup şu anda 4.5m2 dir. Hedefimiz dünya standartlarına ulaşmaktır.

İçerik sağlayıcı : Bursa Park Bahçeler Müdürlüğü

Bir Cevap Yazın