Kemer Country

Kemer Country Özgürce kurulmuş ve gerçeğe dönüştürülmüş düşlerle yaratılan özgün mekânlar… ve bu mekânlardan biri…

Kemer Country, Belgrad ormanlarının uzantısında yer alan Mimar Sinan’ın su kemerleri ile komşu bir yerleşim alanı olup, şehir merkezine 14 km uzaklıkta, 1200 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Alandaki yerleşim dört bölgede toplanmaktadır.

Bu dört bölge;

1. Orman boyu

2. Ortabayır (Lale Bayırı)

3. Kemeriçi

4. Kemerboyu ve Yalıkonaklar

isimli mahallelerden oluşmuştur. Dört mahallede de, yaşayanların boş zamanlarını nasıl geçirebilecekleri de düşünülerek oldukça zengin bir sosyal altyapı planlanmıştır.

Bu amaçla köy meydanı, merkez kulüp binası, tenis kortları, yüzme havuzları ve yürüyüş yolları oluşturulmuştur.

Ayrıca yerleşim alanının hemen yanında kurulan Golf ve Country Kulubü’ne ait golf sahası, atlıspor tesisleri ve Ormanevi hizmet vermektedir.

“Kemer Country” yerleşim alanında, çevredeki tepelerin ve tarihî su kemerinin görüntüsü de kullanılarak kaliteli bir yaşam ortamı yaratılmaktadır.

Yapı blokları, birbirlerinden farklı tasarlanmıştır. Ünitelerin düzenlenmesinde manzaraları ortaya çıkartmak, bahçelerde maksimum güneş ışığı elde etmek, mevcut ağaçları korumak, soğuk kuzey rüzgârlarını kesmek, meydanlar ve parkları kapsayarak şehir nimetlerini de sağlamak gibi konulara da dikkat edilmiştir. Kamu alanları ve özel alanların duvarlarla birbirinden ayrılmalarına büyük önem verilmiştir.

Kemer Country Çevresi Genel Peyzaj Karakteristiği

Kemer Country’nin içinde yer aldığı, İstanbul’un akciğeri sayılabilecek Belgrad ormanları zengin bitki türlerini bünyesinde barındırmaktadır. Gerek şehre çok yakın olması, gerekse ormanın içinde yer alması gibi doğal avantajlara, Mimar Sinan’ın su kemeri de eklendiğinde eşsiz bir çevre Peyzajı ortaya çıkmaktadır.

Kemer Country Ortak Alanları Peyzaj Karakteristiği

Kemer Country ortak alanlarında vurgulanmak istenen Peyzaj özelliği, orman dokusunun yerleşimin içine kadar girmesi ve evlerin tamamıyla orman dokusu içerisinde yer almasıdır.

Bu nedenle ortak alanlarda kullanılan bitki türleri ve sert zemin elemanları doğa ile uyum içerisindedir.

Golf alanlarının çevresi, evlerle ve yollarla sınırlı olan bölgeler ağaç ve çalı gruplarıyla bitkilendirilmiş, dört mevsim farklı bir görünüm sunulmasına olanak sağlanmıştır. Ormanboyu ile Lale Bayırı arasındaki “lineer park” olarak adlandırılan vadinin, orijinaline uygun olarak yeniden düzenlenmiş, içinden minik bir derenin aktığı, yer yer mevcut bitki dokusu korunarak kaskatların oluşturulduğu bir gezinti mekânı haline getirilmesi planlanmıştır. Bu bölgede yer alan ev bahçeleri genel Peyzaja uygun olarak kademeli yani teraslı bahçeler şeklinde düzenlendiğinden, parkın görüntüsü ev bahçeleriyle bir bütünlük oluşturmuştur.

Yollarda o yolu tanımlayacak bitki ve ağaç türleri kullanılmıştır. Örneğin, imar yokuşunda ıhlamur, akçaağaç, çınar kullanılırken; Ikinci derece yollarda sarı salkım, Japon kirazı, oya, lale ağacı, üvez gibi kendine özgü olan ve o bölgelere kimlik kazandırabilecek ağaçlar kullanılmıştır. Yaya yolları ve çevresindeki çeşitli bitki gruplarıyla, dört mevsim olarak renk ve estetik değerler kazandırabilecek ağaçlar kullanılmıştır. Bütün bu alanlar dışında kemer içi ve kemer boyunda kanal, oturma alanları ve gezinti yolları birer rekreasyon alanı olarak tasarlanmıştır. Su arıtmanın yanındaki alan ise, tenis kortları ve çeşitli oyun etkinlikleri ile çokamaçlı oyun alanı olarak genel Peyzaj içinde yer almaktadır.

1.200.000 m2 lik Kemer Country’nin 800.000 m2 lik bölümünü ev bahçeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle ev bahçelerinin Kemer’in genel Peyzaj karakteristiği içinde çok önemli bir yeri vardır.

Ev bahçeleri, evsahiplerinin kendi kullanım amaçlarına göre, istek ve gereksinimleriyle doğru orantılı şekillenmiştir. Bahçelerin ölçeği ne olursa olsun, mutlaka planlamaya gereksinim gösterir.

Bu nedenle, bahçe tasarımı mimari, bitkisel planlama ve uygulama anlamında zengin bilgi ve deneyim gerektirir. Kemer Country’de ev bahçeleri türlü etkinliklerin gerçekleştirilebileceği, işlevsel alanların estetik değerlerle bütünleştiği bir mekân ve mekânlar topluluğu olarak ele alınmıştır. Bahçenin mevcut durumu saptanmış, bölgenin doğal koşulları (toprak, su, sıcaklık, yağış, iklim, eğim vb.) kullanıcının estetik değerleri ve işlevsellik de tasarıma yansıtılmıştır.

Olması gerektiği gibi..

Yazan : Tuğçe CAN / Peyzaj Mimarı – www.peyzaj.org editörü

Bir Cevap Yazın