Currently browsing

Page 204

Chishaku-in Tapınağı

Chishaku-in Tapınağı 1585 yılında, Hideyoshi tarafından inşaa edilmiş eski bir tapınağın yerinde yapılmıştır. Hasegawa Tohaku tarafından resmedilmiş kiraz ve akçaağaçları ile ünlüdür. …

Japon bahçeleri

Japon Bahçeleri sadece Peyzaj Mimarları tarafından değil ,dünya üzerindeki bahçe ile ilgisi olsun olmasın, neredeyse tüm insanlık tarafından bilinmektedir. Japon uygarlığının oluşumuyla …

Kamu alanları

Dünya çapında 1000’in üzerinde kamu alanının değerlendirilmesiyle varılan sonuca göre, bu alanlar arasında başarılı bulunanlarda 4 ortak özellik saptanmıştır. Bunlar: ulaşılırlık, insanların …

Gübrelemede Fertigation Yöntemi

Son yıllarda sulama yöntemlerinde uygulanan yeni teknolojiler gübrelerin uygulanmasında da bazı kolaylık ve yenilikleri beraberinde getirmiştir. Örneğin damla sulama sistemi modern meyve …

Gübreleme de mangan, bakır ve bor

Gübreleme, Elverişliliği, Bitki Fizyolojisindeki Önemi, Eksiklik ve Fazlalığı Mangan Toprakların mangan içeriği 200-3000 ppm arasında değişmektedir. Toprak pH’sı ile mangan elverişliliği arasında …

Bitki Besin Elementleri

Elverişliliği, Bitki Fizyolojisindeki Önemi, Eksiklik ve Fazlalığı Kükürt Kükürt organik maddelerin yapısında bulunan bir elementtir. Bu yüzden toprakta organik ve inorganik formda …

Kalsiyum ve Magnezyum Gübrelemesi

Elverişliliği, Bitki Fizyolojisindeki Önemi, Eksiklik ve Fazlalığı Kalsiyum Kalsiyumun bitkilerce alım hızı çok düşüktür ve topraktan Ca++ iyonu şeklinde alınırlar. Taşınması ise …

Gübrelemede Potasyum

Bitki Besin Elementleri Elverişliliği, Bitki Fizyolojisindeki Önemi, Eksiklik ve Fazlalığı, Gübreleme Potasyum Toprakta potasyum N ve P’a göre daha fazla bulunur. Toprağın …

Gübrelemede Fosfor etkisi

Bitki Besin Elementleri Elverişliliği, Bitki Fizyolojisindeki Önemi, Eksiklik ve Fazlalığı, Gübreleme Fosfor Bitki ve topraktaki fosforun tamamına yakını beş değerlikli oksidasyon derecesinde …

Gübrelemede azot etkisi

Rakamlar kuvvetli anaçlar üzerine aşılı elma ağaçları içindir. Eğer M9 veya MM106 gibi bodur ve yarı bodur gelişen anaçlar için tam verim …

Gübre ihtiyacının tepsiti

Ağaçların gübre ihtiyaçlarının belirlenmesinde şu yöntemler kullanılabilir; 1. Tarla denemesi metodu 2. Toprak analiz metodu 3. Bitki analiz metodu 4. Bitkilerde görülen …

Budamanın faydaları

Olgun dikimler, dalların tele sardığı ağaç çiti sistem yalnızca senelik durgun budamanın makul bir miktarına ihtiyaç duyar. Ağustosta aşırı ve istenmeyen sürgün …

Dikim budaması

Dalsız fidan dikilecekse onlar yaklaşık 76 cm’den tepeleri kesilir. Bir veya iki güçlü dal olduğunda onlar çıkartılmalı ve lider yaklaşık 76 cm’den …

Lider terbiye teknikleri

Bu tip bir budama şeklini çöğür anacı, MM111, MM106, gibi kuvvetli gelişen veya yarı bodur gelişen anaçlar üzerinde aşılı olan elma çeşitlerinde …

Budama tekniği

Ağaç yetiştiriciliğinde, Ağaçların fizyolojik faaliyetleri üzerine teknik uygulamalarla etkili olunabilir. Ağaçları budama işlemleriyle kısa zamanda ürün vermeye başlatabileceğimiz gibi, meyve başlama zamanını …