Pemat 2001 Antalya

Peyzaj Mimarları Akademik Topluluğu toplantısı sonuç bildirgesi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü tarafından 23-24 Mayıs 2000 tarihleri arasında 10 Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı bölümleri ve Dokuz Eylül Üniversite ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Şehir ve Bölge Planlama bölümü’nden öğretim elemanlarının ve ayrıca TMMOB Peyzaj Mimarları Oda temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

Eğitim kalitesindeki düşmenin en önemli nedenlerinin başında yetersiz öğretim elemanı ile açılmış bölümlerin öğrenci almaya başlaması gelmektedir. Yeni açılan bölümlerde en az 5 öğretim üyesi bulunmadan öğrenci alınmamalıdır.

Lisans ve yüksek lisans eğitiminde uygulamaya yönelik derslere ağırlık verilmelidir.

Stajlar 1. Sınıftan itibaren başlamalı, daha ciddi ve uzun programlar hazırlanmalıdır.

Tüm bölümlerin İnternet siteleri oluşturulmalı ve öğrencilerin de yararlanmasına açılmalıdır. bölümlerdeki araştırma ve yayınlar sitelerde yer almalıdır.

Mesleğimizi ilgilendiren tüm konularda ortak dil konusunda ciddi araştırma ve toplantılar yapılmalıdır.

bölüm başkanlarının önderliğinde Fakülteleşme konusunda üniversitelerin politik zeminde YÖK’e öneri götürmesi ve yasal zeminde Fakülteleşme çalışmaları yürütülmesi konusu benimsenmiştir.

Pemat 2001 Toplantısı sonuçlarının bölüm başkanları öncülüğünde değerlendirilerek 6 ay sonra öncelikli bir konu üzerinde bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

Avrupa Birliği standartlarına uygun bir Peyzaj mimarlığı eğitimi sağlamak amacıyla çalışmaların başlatılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu amaçla Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Peyzaj Mimarlığı mesleğine yönelik gerekli koşulların sağlanması, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Birlik düzeyindeki eğitim programlarına katılınması ve eğitim fonlarından yaralanılması yönünde gerekli araştırmaların yapılması için Sn. Doç.Dr. veli Ortaçeşme’nin görev almasına karar verilmiştir.

8 Haziran 2001 Cuma Günü Meslek Yüksek Okullarındaki Peyzaj Teknikerliği Programları Konusunda Görüşülmek Üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde bir koordinasyon toplantısı düzenlenmesine karar verilmiştir.

bölümler arası koordinasyon ile Doçentlik Bilim Dalları ve Atama Koşulları yönünde çalışmalar yapılması kararı benimsenmiştir.

Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde bu fakültelerde 2 yıllık eğitimi başarı ile tamamlayıp ayrılmak isteyenlere “Peyzaj Teknikeri” unvanının verilip-verilemeyeceği konusu görüşülmüş ve Meslek Yüksek Okullarındaki Peyzaj Teknikerliği Programlarında verilen derslerle, Fakültelerin ilk iki yıllık eğitim programında yer alan dersler eşdeğer görülmediğinden, Ziraat Fakültelerinde 2 yıllık eğitim sonucunda diploma niteliğinde bir belgelendirme yapılmamasına; ancak 4 yıllık bir eğitim sonucunda diploma verilmesine karar verilmiştir.

Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin şu andaki yapıları ile gelişmeye yönelik bir çizgide olmadıkları konusunda fikir birliğine varılmıştır. Özellikle Ziraat Fakültelerinin yeni sistem denemeleri bu fakültelerdeki Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin programlarını olumsuz yönde etkilemekte ve düşünülen yapıya ulaşmalarını engellemektedir. Peyzaj Mimarlığı bölümleri öncelikle ülkenin gereksinmelerine ve Avrupa Birliği koşullarına uygun olarak programlarını geliştirmeli ve 1. hedef olarak belirlenen bağımsız fakülte görüşüne uygun çalışmalar yapılmalıdır. 2. hedef olarak ortaya konan ve Pemat’ta daha çok benimsenen; Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir-Bölge Planlama eğitimi veren bölümlerin tek bir çatı altında yer alacağı bir fakülte oluşturulması çalışmalarına hız verilmeli, gerekli koşulları sağlayan bölümler bunu gerçekleştirmelidir.

Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bir Vakfın kuruluşu için bölümlerden görüş alınması ve Vakfın kuruluşu için gerekli finansman araştırmalarına gidilmesi kararı benimsenmiş olup, Sn. Doç.Dr. Nilgül Karadeniz’in bu konudaki çalışmalarına devam etmesi benimsenmiştir.

En az 2 üniversite arasında oluşturulacak bir çalışma programı çerçevesinde eğitim sürecine katkıda bulunacak şekilde öğrencilere yönelik “Ortak Atölye Çalışmaları” yapılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla söz konusu Atölye çalışmalarına Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi arasında başlatılıp, diğer üniversitelere yaygınlaştırılması benimsenmiştir.

Peyzaj Mimarlığı alanında yapılan çalışmaların yayınlanacağı bir süreli yayının yaşama geçirilmesi gerekliliği benimsenmiş ve TÜBİTAK’ın Peyzaj Mimarlığı Dergisi Çıkartması yönünde girişimlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Sn. Doç.Dr. Osman Karagüzel bu konudaki çalışmaları yapmak üzere görev almıştır.

Pemat boyunca alınan kararların mümkün olduğu yerlerde uygulanması ve gerekli olduğu yerlerde ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla bir “Yürütme Kurulu” oluşturulması gündeme gelmiş, Pemat’ta alınan kararların uygulanmasına yönelik çözümlerin geliştirilmesi amacıyla Sn. Prof.Dr. Faruk Altunkasa görev almıştır.

Bundan sonraki Pemat toplantılarının “konulu” olması yönünde karar alınmıştır. Toplantı boyunca diğer aktüel konuların da gündemde yer alabilmesi amacıyla ana konuya % 60’lık bir oranda ağırlık verilmesi önerisi getirilmiştir.

Peyzaj Mimarlığı ile ilgili konularında ortak bir platformda sürekli tartışılabilmesini sağlamak üzere internet ortamında Peyzaj-Forum adı ile bir forum oluşturulmasına ve bununla ilgili çalışmaların Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünce yürütülmesine karar verilmiştir.

Bundan sonraki Pemat toplantılarına sadece akademisyenlerin ve Peyzaj Mimarları Odası temsilcilerinin dinleyici olarak katılmasına karar verilmiştir.

Pemat 2002 Toplantısının Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir. Akademik, eğitim ve mesleki konular ile önceki toplantılarında alınan kararlar ve sonuçlarının tartışıldığı oturumlardan oluşan Pemat 2001 toplantısında görüşler ve alınan kararlar, aşağıdaki akademisyenlerden oluşan komisyon tarafından değerlendirilmiş ve sonuç bildirgesi hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Semra Atabay
Prof. Dr. Oğuz Yılmaz
Prof. Dr. Faruk Altunkasa
Doç. Dr. Nilgül Karadeniz
Doç. Dr. Osman Karagüzel
Kaynak: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz

Bir Cevap Yazın