Pemat 2002 Bartın

Peyzaj Mimarları Akademik Topluluğu toplantısı sonuç bildirgesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü tarafından 20-23 Mayıs 2002 tarihleri arasında 9 Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı bölümleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Şehir ve Bölge Planlama bölümü’nden öğretim elemanlarının ve ayrıca TMMOB Peyzaj Mimarları Oda temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

Erasmus programı çerçevesinde Avrupa Birliği öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konusunda Peyzaj Mimarlığı eğitimi verilen bölümlerdeki öğretim üyelerinin ikili ilişkiler konusunda çabalarını hızlandırmalarına,

Peyzaj Mimarlığı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen toplantılara ilgili bölümlerin destek vermesine,

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Yeniden Yapılanma konusunda bölümlerin kendi koşulları çerçevesinde eğitim çalışmalarını hızlandırmalarına,

Doçentlik başvurusu konularında tarım, ormancılık bilim dalının altında yer alan Peyzaj Mimarlığı başvuru koşulunun Mimarlık bilim dalı ile eşdeğer olabilecek durumlara getirilmesi önerilmiştir.

Meslek yüksekokulları ile ilgili olarak; Bu eğitimin yapıldığı üniversitelerde kesinlikle Peyzaj Mimarlığı bölümleri bulunması koşulunun aranması;

Eğitim programlarının ara eleman yetiştirmesi amacı doğrultusunda ve eşdeğer olması için çalışmalar yapılması ve

Bir üniversitede birden fazla programın açılmaması, konuları benimsenmiştir.

Bu görüşlerün rektörlük kanalı ile Üniversitelerarası Kurula ve Yükseköğretim Kurulu’na ulaştırılmasının sağlanmasına,

Pemat 2003’ün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine ve

Peyzaj Mimarlığında Yasal, Yönetsel Çerçeveler, Peyzaj Mimarlığı Araştırmalarında Hedefler ve Sonuçlar, Akademik Yapının Durumu ve Uygulamadaki Sorunlara İlişkin Çözüm Yollarının Araştırılması ya da ev sahibi bölümün yapacağı girişimler sonucunda ortaya çıkacak bir başka konunun önerilmesine karar verilmiştir.

Prof. Dr. Hayran Çelem – I. Oturum Başkanı
Prof. Dr. Güngör Uzun – II. Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ümit Erdem – III. Oturum Başkanı
Prof. Dr. Halim Perçin – IV. Oturum Başkanı
Prof. Dr. Türker Altan – V. Oturum Başkanı
Prof. Dr. Bülent Özkan-VI. Oturum Başkanı
Kaynak: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz

Bir Cevap Yazın