Peyzaj Mimarlarının iş olanakları

Peyzaj Mimarlarının iş olanakları, batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Peyzaj Mimarları, serbest Peyzaj Mimarlığı büroları açarak çalışabildikleri gibi, belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi birçok kamu kurumunda da görev alabilmektedirler.

Peyzaj Mimarlığı, mimarlık, kentsel tasarım ve iç mimarlık gibi planlamayı ve insanların daha mutlu mekanlarda yaşamasını sağlayan bir bilim dalıdır. İnsan faaliyetlerinin dünya üzerinde büyük etkileri olmuştur ve çoğu durumda bu etki negatif olmuştur. Peyzaj Mimarı, çevre için neyin iyi olacağını göz önüne alarak, çoğu zaman korumaya ve bazen de onarmaya çalışarak, görsel olarak ilgi çekici ve anlamlı olan, aynı zamanda insan sağlığı, güvenliği ve refahını sağlayan tasarımlar oluşturur. Peyzaj Mimarları, ormanlarından açık yeşil alanlarına, nehirlerinden sahillerine kadar doğal çevreyi koruyarak ve yöneterek planlamalar yapar.

Bir Cevap Yazın