Etiket arşivi: Ikametgah senedi

Peyzaj Mimarları odası üyelik

Üye olmak için gerekli olan evraklar

2 adet fotoğraf

Diploma fotokopisi -Noter tasdikli

Nüfus cüzdanı örneği

Ikametgah senedi

Kayıt

T.C. uyruklular için Kayıt ücreti

Giriş 13.TL

Kimlik 5.TL

3 aylık aidat 12.TL

30.TL.

Aylık aidat 4.TL.

Yabancı uyruklular için Kayıt ücreti

Ilk Kayıt 100.TL

Aylık aidat 25.TL

Üyelik belgesi

SMM – BTB, İhale Dosyası vb. işlemler dışında (Ör: İş, Nüfus Dairesi vb.) düzenlenecektir.

Belge ücreti: 7.5 TL