Etiket arşivi: peyzaj teknikeri aranıyor

Peyzaj Teknikeri

Peyzaj Teknikeri nedir ?

Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde görev alan kişidir.

GÖREVLER

–        Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış  projelerin keşifi ile çizimini yapar,
–        Topluma açık yeşil (dinlenme) alanlar  ve spor tesisleri oluşturulmasında metraj çıkarma ve fiyatlandırma hizmetleri verir, bu alanların    bakım–onarım işlerinde görev alır,
–        Peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanmasını denetler,
–        Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının hakediş dosyalarını hazırlar,
–        Peyzaj uygulamalarında ana materyal olarak kullanılan her türlü ağaç, ağaççık, çalı, yıllık ve çok yıllık bitkilerin üretimi, günlük bakımı, zararlılarla mücadelesi ve hasat işlemleri ile satış işlemlerini  yapar ya da yapılmasını sağlar,
–        Arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçileri yönlendirir, uygulamaları takip eder ve puantaj tutar,
–        İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–        Her türlü tarımsal alet ve makineler (çim biçme makinesi, budama makası ve makineleri, çapa traktörleri, toprak tesviye aletleri  vb.),
–        Her türlü teknik çizim araç-gereci (çeşitli kalemler,çeşitli kağıtlar, çizim    takımları vb.),
–        Her türlü büro makineleri(bilgisayar,ozalit/fotokopi makinası vb.),
–        Teknik çizime yönelik bilgisayar programları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin;
–        Biyolojiye ilgili,
–        Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan,
–        Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
–        Estetik görüş sahibi,
–        Doğal yaşam, çevre ve sanata karşı ilgili,
–        Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
–        Bedence sağlıklı ve dayanıklı
kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Peyzaj uygulama  ve süs bitkileri teknikeri yaptığı işin aşamalarına göre değişik yer ve koşullarda çalışmaktadır.

Büro ortamı: Çizim ve projelendirme etapları için  gerekli araç gereçle donatılmış aydınlık,temiz ve sessiz ortamlardır. Bu mekanda çalışmalar genellikle oturarak gerçekleştirilir.

Arazi çalışmaları: İnşai ve bitkisel uygulamaların gerçekleştirildiği yer dış mekanlardır. Arazinin en uygun nasıl kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, bitki dikimi için zemin çalışmaları, bitki yükleme, beton döktürme, taş döşettirme vb. işler açık havada çalışılmasını gerektirir. Genellikle ayakta çalışılır. Çok sıcak ve çok soğuk hava koşulları bitki ve inşaata uygun olmadığından bu meslekte  arazi çalışmaları  sıklıkla  ilkbahar (Nisan-Mayıs-Haziran) ve sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) aylarında yapılmaktadır. Çalışma ortamı tozlu, çamurlu, ıslak ve gürültülü olabilmektedir.

Sera ve fidanlık gibi üretim alanları: Seralarda  süs bitkilerinin ve kesme çiçek olarak kullanılan bitki türlerinin, fidanlıklarda ise genellikle çok yıllık ağaç ve ağaççıkların üretimi ve  bakımı yapılır. Bu alanlar arazi koşullarına göre nispeten daha korunaklı ve temizdir. Hem oturarak hem ayakta çalışılabilir.

Bu meslekte bankalar, iş merkezi gibi yerlerin iç mekanlarındaki  bitkiler ile spor tesislerindeki yeşil alanların  periyodik bakım hizmetlerini de vermek mümkündür.

Meslek elemanları peyzaj mimarı, ziraat/inşaat mühendisi, mimar  ve arazi sahipleri ile iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerleri belediye, araştırma merkezi, İller Bankası, tarımsal araştırma enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler.

Meslek kendi işini kurmaya da son derece elverişlidir. Genelde çok fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından kırsal alan veya çevre düzenlemesi hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açılabilir. Ayrıca süs bitkisi üretmek için  sera veya fidanlık kurabilir. Ancak sera inşası ve fidanlık oluşturmak büro açmaya nazaran daha fazla sermaye gerektirecektir.

MESLEK  EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,  üniversitelere bağlı  meslek yüksekokullarının  “Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri”  ile “ Peyzaj” önlisans programlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde başlanabilir.Bunlar   için;

–        Meslek liselerinin; Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat alan/kol/bölümlerinden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları halinde  “Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri ”  “Peyzaj”  ve  “Peyzaj ve Süs Bitkileri” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Kontenjan durumuna göre yerleştirilebilirler.

–        Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse ÖSS Eşit Ağırlık (EA) puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince dersler teorik ve uygulama ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Peyzaj mimarlığı uygulamaları ve süs bitkilerinin üretimi hizmetlerini veren nitelikli ara eleman yetiştirmek için, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanında;

I.Yarıyıl : Ölçme, Botanik, Seracılık I, Matematik, Teknik Resim I, Bilgisayar …

II.Yarıyıl : Süs Bitkileri Yetiştirmenin Temel İlkeleri, Temel Tasar, Ekoloji, Alet ve İnşaat Bilgisi, Sulama, Seracılık II….
III.Yarıyıl: Gübreleme, Peyzaj Donatı Elemanları, Kesme Çiçek, İç Mekan Süs Bitkileri ….

IV.Yarıyıl: Ağaç ve Çalılar, Peyzaj Yapı Malzemeleri, Röleve ve Aplikasyon, Örtü Bitkileri ve Çimler, Genel Ekonomi ve Pazarlama, Keşif ve Metraj gibi mesleki dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerliği önlisans programı mezunları ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde;

–        Peyzaj Mimarlığı,
–        Bitkisel Üretim,
–        Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım,
–        Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Çalışırken,beceriye bağlı olarak bilgisayar destekli dizayn proğramlarında, çeşitli donatı elemanlarının tasarımı ve imalatında, ihale dosyalarının oluşturulması ve hakedişlerin düzenlenmesi konularında yada çeşitli süs bitkileri ve kesme çiçek türlerinin üretimi ve ıslahı konusunda uzmanlaşma sağlanabilir. İşyerinin şekline göre şef  veya konrolör konumuna gelinebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumunun  sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Bazı kamu kurumları ile özel işyerleri veya vakıfların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.

Kamu  sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise yetenek ve özelliklerine göre  ücretlendirilmektedir. İlk işe girişte  asgari ücret  söz konusu olup, tecrübeye göre asgari ücretin 2 katına kadar   çıkabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların kazançları da sektördeki gelişmelere, piyasanın o       sıradaki durumuna   ve kişinin başarısına bağlıdır.  Hizmete olan talep ekonomik gelişmişlik ile çok yakından ilgili olduğundan şu anda turistik yörelerde ve büyük şehirlerde iş bulma olanağı  ve kazanç daha yüksektir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN

–        İlgili Eğitim Kurumları,
–        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma   Merkezi,
–        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Peyzaj Teknikeri3be925a1-544c-4125-802e-8829686641bcpeyzaj3.jpg Peyzaj Teknikeri6a752030-8e92-49f2-b1b2-8ae4f75a6b13peyzaj.jpg Peyzaj Teknikeri3717abbc-d021-4c73-901d-20996d588745peyzaj2.jpg
Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Peyzaj Mimarları Aranıyor

İş ilanı genel kuralları :

“E-posta adresi ve cep telefonu” girilerek yapılan eleman ilanları, İş arayanların güvenliği nedeni ile silinmektedir.

Bu bölüme iş başvurularınızı yazmayınız. İş taleplerinizi ve CV lerinizi, belirtilen fax numaralarına gönderiniz. Ekstra açılan başlıklar, cevap niteliğinde yazılar ve Peyzaj Mimarı alımı sağlanan ilanlar silinmektedir.

Eleman alınsın ya da alınmasın, 1 ay yayınlanan ilanlar gerçekleştiği gözününe alınarak silinir.

Ayrıca Peyzaj.org formatına uymayan, Reklam içeren mesajlar Peyzaj Forumdan silinir, üyelik iptal edilir.

10 Haziran 2005 saat 10:10 – IP 85.96.41.168

Bayan Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 292 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0212 360 22 62

10 Haziran 2005 saat 10:41 – IP 85.96.41.168

En az 8 yıl şantiye deneyimli, belediyelerde iş yapmış, idareyle ilişki kurabilen Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

Not: Diploması ve Oda kaydı 8 yıl olacaktır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 293 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0216 630 04 04

15 Haziran 2005 saat 15:15 – IP 81.214.81.115

Proje ve uygulama işlerinde çalışacak, Autocad programına hakim, Üsküdar çevresinde ikamet eden Bayan Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 294 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0216 532 24 54.

29 Haziran 2005 saat 09:12 – IP 85.99.26.8

Proje işlerimizde istihdam edilmek üzere; Tasarım yönü güçlü, Office – Autocad ve tercihen Photoshop programlarına hakim, Ekip çalışmasına yatkın, En az 5 yıl deneyimli Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 295 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0216 545 23 74

06 Temmuz 2005 saat 17:10 – IP 85.101.214.161

Bayan Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 296 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0216 545 24 85

09 Temmuz 2005 saat 11:53 – IP 81.213.224.53

En az 5 yıllık Peyzaj Mimarları aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 297 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0212 873 16 40

12 Temmuz 2005
saat 10:58 – IP 81.213.225.120

Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 298 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.  Fax:0212 271 36 99

15 Temmuz 2005 saat 17:44 – IP 85.97.89.118

Firmamızda çalıştırılmak üzere; proje ve şantiye tecrübesi olan
iyi derecede autocad programı kullanabilen, ofis programlarına hakim peyzaj mimarı aranmaktadir.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 299 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.  Fax:0212 352 38 82

23 Temmuz 2005 saat 13:13 – IP 81.213.68.76

Yeni mezun, Autocad’i iyi bilen bayan Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 300 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.  Fax:0216 479 17 84

25 Temmuz 2005 saat 13:35 – IP 85.99.24.40

BüyükÇekmecedeki firmamıza, İyi derecede Auto-CAD bilen, tasarım ve canlandırma yapabilecek, mümkünse B sınıfı ehliyeti olan, işyerimize yakın ikamet eden, tercihen Bayan Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 301 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax:0212 858 03 02

26 Temmuz 2005 saat 13:11 – IP 81.213.224.8

Manavgat’da ki şirketimizde görevlendirilmek üzere Peyzaj Mimarı aranıyor. Lojman ve sigorta var.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 302 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax:0242 746 74 30

28 Temmuz 2005 saat 16:35 – IP 85.100.220.3

Kemerbugaz’da bulunan fidanlığımız için

1-Bakım konusunda deneyimli Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

2-Fidanlıkta satış ve ofis sorumlusu alabilecek Peyzaj Mimarı aranmaktadır.

3-Bakımda görevlendirilmek üzere Ziraat Mühendisi ve Ziraat Teknikeri aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 303 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax:0 212 360 09 63

01 Agustos 2005 saat 12:13 – IP 85.99.30.148

Keşan’da görevlendirilmek üzere  Peyzaj Mimarı aranmaktadır. Lojman sağlanacaktır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 304 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0212 590 11 60

06 Agustos 2005 saat 11:19 – IP 85.101.211.143

Okmeydanındaki firmamıza, İyi derecede Auto-CAD bilen, Peyzaj Mimarı veya Peyzaj Teknikeri aranmaktadır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 305 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0212 222 85 57

08 Agustos 2005 saat 14:26 – IP 81.213.69.240

Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 306 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax :  0212 271 39 30

08 Agustos 2005 saat 17:13 – IP 85.101.211.143

Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 307 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax :  0212 544 00 55

22 Agustos 2005
saat 10:21 – IP 85.101.193.187

Proje işlerimizde istihdam edilmek üzere; tasarım yapma yönü güçlü, Office, Auto-cad ve tercihen Photoshop ve 3D programlarına hakim, ekip çalışmasına yatkın Peyzaj Mimarı alınacaktır.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 308 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax :  0216 545 23 74

22 Agustos 2005 saat 10:23 – IP 85.101.193.187

Beylikdüzü’nde ki firmamızda görevlendirilmek üzere Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 309 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 852 39 27

25 Agustos 2005 saat 09:30 – IP 85.96.83.115

Bodrum’da yeni başlayacak konut inşaatı için orada ikamet Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 310 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 272 41 01 veya 0252 386 37 91

02 Eylül 2005 saat 10:29 – IP 85.96.131.140

Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 311 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 229 59 51

Van Beşyol Meydanı ve Çevresi

Van Beşyol Meydanı ve Çevresia02e5479-ef53-4c21-882f-7af5c7d54b10vanana.jpg
”Van Beşyol Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı.

1.Ödül
Hamdi Dostoğlu, Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Aslıhan Özaslan, Peyzaj Mimarı, Bilkent Üniversitesi
Yardımcılar:
Mahir Murat Öner, Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Serhat Yavuz, Mimar, Osmangazi Üniversitesi
Sevinc Alkan, Mimar, Uludağ Üniversitesi

2.Ödül
Nimet Aydın, Yüksek Mimar
Gizem Turgut, Mimar

3.Ödül
Günay Erdem, Mimar
Sunay Erdem, Peyzaj Mimarı
Pınar Özyılmaz, Peyzaj Mimarı
Volkan Müftüoğlu, Peyzaj Mimarı
M.Nazım Özer, Şehir Plancısı
Danışman :
Prof.Dr. Oğuz Yılmaz, A.Ü. Peyzaj Mim. Böl.
Yardımcılar:
Uğur Kara, Y.Y.Ü Fef Biyoloji Böl. A.Gör.
Fatma Banu Baytaş Kara, Y.Y.Ü Fef Biyoloji Böl. A.Gör.
Gökhan Boran, Y.Y.Ü Fef Biyoloji Böl. A.Gör.
Engin Esen, Öğrenci
Semiha Demirbaş, Öğrenci, A.Ü. Peyzaj Mim. Böl.
Hazal Sarıaslan, Öğrenci, A.Ü. Peyzaj Mim. Böl..
Gülşen Ayla, Öğrenci, A.Ü. Peyzaj Mim. Böl.
Hande Erden, Öğrenci, A.Ü. Peyzaj Mim. Böl.
Van Beşyol Meydanı ve Çevresia02e5479-ef53-4c21-882f-7af5c7d54b10vanana.jpg32e0bbaf-8842-4d70-ab35-bea18c5a7890vank.jpg
Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı Projesi

Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı Projesibbb4bad6-a328-4516-b2f3-f6955f7fc6a1s16(1).jpg
Mimarlar Odası’ nın kuruluşunun 50. yılı nedeniyle Kayseri kent merkezinde bir ‘anı’ parkı tasarlanması amaçlanmıştı. Bu nedenle Kayseri kentinde İnönü Parkı adıyla düzenlenmiş bir alanda  yarışma açılmasına karar verildi.

Yarışma alanının doğusunda 30 Ağustos Caddesi, güneyinde Bozantı Caddesi, batısında Tuna Caddesi ve kuzeyinde Çevreyolu (Kocasinan Bulvarı) ile sınırlı yaklaşık 2.5 hektar büyüklüğündeydi. Bu alanda park tasarlanması ve projelerinin elde edilmesi, bu yarışmanın konusunu oluşturmaktaydı. Yarışmacılardan İnönü Parkı’nın ilk bölümleri ile ilgili görüş ve öneriler de beklendi.

Bugünün park anlayışı, parkların tematik bir çerçeve içerisinde ele alınmasını, mekansal niteliklerinin bu yönde biçimlendirilmesini öngörülmüştü. Parkın kendi niteliklerinden çok, “Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı” adıyla ön plana çıkacağı düşünülmüştü.

Jürinin değerlendirmelerine göre ödül alan projeler ve grupları:

1.lik Ödülü
Proje Müellifleri
Özgür Bingöl, Y.Mimar, MSÜ – Ekip Başı
İlke Barka, Mimar, MSÜ
Yardımcılar
Emre Savga, MSGSÜ
Özgür Özer, MSGSÜ

2.lik Ödülü
Proje Müellifleri
Kaan Özer, Mimar, GÜMMF – Ekip Başı
Demet Küçük, Mimar, GÜMMF
Yılmaz Tek, Mimar
Hatice Üsküdar Özer, Y.Mimar, GÜMMF
Yardımcılar
Yıldırım Haberal, Mimar
Onur Tokcan, Mimar
Danışmanlar
Yeter Bilir, Peyzaj Mimarı

3.lük Ödülü
Proje Müellifleri
Murat Polat, Y.Mimar, YTÜ
Yardımcılar
Ferzan Aydın, Mimarlık Öğrencisi, MSGSÜ
Seray Öztürk, Mimarlık Öğrencisi, MSGSÜ

1. Mansiyon
Proje Müellifleri
Kerim Yaman, Mimar, OGÜ, Ekip Başı
Habibe Aduş, Peyzaj Mimarı, Ankara Üniversitesi

2. Mansiyon
Proje Müellifleri
Murat Cellat, Mimar, OGÜ
Özgür Avşin, Mimar, OGÜ
Ömer Barut, Mimar, Anadolu Üniversitesi
Sinem Bultan, Mimar, OGÜ

1. Satın Alma
Proje Müellifleri
Ömer Emre Şavural, Mimar, ODTÜ, Ekip Başı
Hasan Okan Çetin, Mimar, ODTÜ
Fatih Yavuz, Mimar, ODTÜ.

2. Satın Alma
Proje Müellifleri
Feride Pınar Arabacıoğlu, Y.Mimar, MSÜ
Burçin Cem Arabacıoğlu, Y.Mimar, MSÜ
Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı Projesibbb4bad6-a328-4516-b2f3-f6955f7fc6a1s16(1).jpg8f7a2993-794b-4093-a23b-b470464fc2b2s16(1)K.jpg
Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Genelkurmay başkanlığı memur alım ilanı

Yazan puzzle – 19 Mayıs 2005 21:48 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

2 yıllık yüksekokullardan peyzaj ve diğerleri ekte yer almakta mezun arkadaşlara duyrulur.

genelkurmay başkanlığı memur alım ilanı 18.05.2005

——————————————————————————–

1. kurum adi : genelkurmay başkanliği

genelkurmay başkanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere “milli savunma bakanlığı, genelkurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik “ hükümleri doğrultusunda 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak aşağıda sınıfı, derecesi, tahsili , atandırılacağı il adı, cinsiyeti ve miktarları yazılı unvanlardan açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2. alinacak memur kadrolarinin

sinifi unvani der. sayı persOnelde aranilan nitelikler
gih uzman 9 2 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin uluslararasi ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararasi ilişkiler, uluslararasi ilişkiler ve avrupa birliği bölümü mezunu olmak, lisans dalindaki öğrenimi ile ilgili yüksek lisans / doktora yapmiş olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 9 2 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin uluslararasi ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararasi ilişkiler, uluslararasi ilişkiler ve avrupa birliği bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 9 3 hukuk fakültesi mezunu olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 9 2 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin matematik veya istatistik bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 9 3 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin ekOnomi bölümü, iktisat bölümü, işletme bölümü, işletme-iktisat bölümü mezunu olmak, lisans dalindaki öğrenimi ile ilgili yüksek lisans / doktora yapmiş olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 8 2 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin bilgisayar mühendisliği, kOntrol ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 9 2 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin sosyoloji bölümü mezunu olmak, lisans dalindaki öğrenimi ile ilgili yüksek lisans/doktora yapmiş olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 9 3 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin maliye, muhasebe, muhasebe-finansman bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
gih uzman 9 1 eğitim fakültelerinin eğitim proğramlari ana bilim dali, eğitimde ölçme-değerlendirme, eğitim iletişimi ve planlamasi bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
gih zabit katibi 10 3 adalet meslek yüksekokulu ile adalet yüksekokulu mezunu olmak.
gih ingilizce mütercim 9 4 fakültelerin ingiliz dil bilimi, ingiliz dili ve edebiyati, ingilizce öğretmenliği veya mütercim-tercümanlik (ingilizce) bölümü mezunu olmak
gih fransizca mütercim 9 1 fakültelerin fransiz dili ve edebiyati, fransiz dili ve kültürü, fransizca öğretmenliği, mütercim-tercümanlik (fransizca) bölümü mezunu olmak,
gih rusça mütercim 9 1 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin mütercim – tercümanlik (rusça), rus dili ve edebiyati bölümü mezunu olmak.
gih almanca mütercim 9 1 fakültelerin alman dili ve edebiyati, alman dili ve kültürü, almanca öğretmenliği, mütercim-tercümanlik (almanca) bölümü mezunu olmak,
ahs avukat 9 2 hukuk fakültesi mezunu olmak. avukatlik ruhsatina sahip olmak, ingilizce bilmek. (yüksek lisans tercih sebebidir)
ths uzman 8 1 fakültelerin elektrik-elektrOnik mühendisliği, elektrOnik mühendisliği, elektrOnik ve haberleşme mühendisliği bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
ths uzman 8 1 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin bilgisayar mühendisliği, kOntrol ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
ths endüstri mühendisi 8 1 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin endüstri mühendisliği bölümü mezunu olmak. m.e.b.liğindan Onayli bilgisayar kullanimi ile ilgili kurs belgesine sahip olmak. ingilizce bilmek.
shs uzman 8 1 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
ths elektrOnik mühendisi 8 1 fakültelerin elektrik-elektrOnik mühendisliği, elektrOnik mühendisliği ile elektrOnik ve haberleşme mühendisliği bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.
ths ziraat teknikeri 9 1 2 yillik yüksekokullarin peyzaj, peyzaj uygulama ve süs bitkileri, peyzaj ve süs bitkileri. seracilik, seracilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümü mezunu olmak.
ths uzman 8 2 fakülte ve 4 yillik yüksek okullarin bilgisayar mühendisliği, kOntrol ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmak. ingilizce bilmek.

not- ilana erkek ve kadınlar başvurabilmekte olup, sadece ths sınıfındaki uzman kadrosundaki aday istanbul’da diğerleri ankara’da istihdam edilecektir.

3. başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şart ve nitelikler:

a. 657 sayılı devlet memurları kanunun 48 nci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımış olmak, (a bendinin 6 ncı fıkrası hariç)
b. kamu personel seçme sınavına girmiş olmak. (2004- kpss)
c. başvuru işlemlerinde ; lisans mezunları için kpssp3 önlisans mezunları için kpssp93
ç. ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak kpss’ye girmiş olmak,
d. başvuruda bulunacak adayların tüm branşlar için kamu personel seçme sınavından en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
e. yabancı dil bilmek şartı aranan kadrolara müracaat edecek adayların en az; kpds (70), üds (70), toefl (193), ielts (6,5) veya üzeri puan aldığını belgelendirmiş olmak,
f. 2004 kpss: 10-11 temmuz 2004 tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
g. herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
ğ. erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf olmak,
h. sevk edilecekleri askeri hastaneden “ sivil memur adayı olur “ kararlı rapor almış olmak,
ı. değerlendirmede başarılı olan adaylar için yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

4. başvuru esaslari ve başvuru esnasinda adaylardan istenilen belgeler :
a. adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 06 – 07 haziran 2005 tarihlerinde 10.00. – 16.00. saatleri arasında gazi orduevi müdürlüğüne (atatürk orman çiftliği/ankara) şahsen başvuracaklardır. posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(1) kpss sonuç belgesi fotokopisi,
(2) nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) diploma veya geçici mezuniyet belgesi (çıkış belgesi) fotokopisi.
(4) erkek adaylar için askerlik terhis belgesi sureti.
(5) yabancı dil bilgisi istenen unvanlar için belge sureti.

b. son başvuru tarihi 07 haziran 2005 günü saat : 16.00.’dır.
c. başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 4 katı kadar aday merkezi sınav sonucuna göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere değerlendirilmeye (mülakat, ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır.
ç. başvurular esnasında yalnız bir unvan tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihde (memurlar.net)bulunulmayacaktır.
d. değerlendirilmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri , 10 haziran 2005 günü başvuruların kabul edildiği
merkezde (gazi orduevi müdürlüğü) asılmak suretiyle ve ayrıca internet aracılığı ile (www.tsk.mil.tr) duyurulacaktır.

5. değerlendirme esaslari ve değerlendirme esnasinda adaylardan istenilen belgeler :
a. adayların nerede değerlendirilmeye tabi tutulacakları 10 haziran 2005 tarihinde yapılacak duyuruda belirtilecektir.
b. değerlendirme mülakat ve/veya uygulamalı sınav şeklinde 18-19 haziran 2005 tarihlerinde yapılacaktır.
c. değerlendirilmeye tabi tutulacak adaylardan istenilen belgeler şunlardır :
(1) kpss sonuç belgesi,
(2) iş talep Formu (sınav öncesi adaylara dağıtılacak),
(3) nüfus cüzdan sureti, (noterden veya muhtarlıktan onaylı),
(4) muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmuhaberi,
(5) son iki ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
(6) cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
(7) noter tasdikli diploma veya çıkış belgesi sureti,
(8) erkek adaylar için askerlik terhis belgesi,
(9) ilanda istenilen unvanla ilgili olarak m.e.b.lığından onaylı bilgisayar kurs belgesi,
(10) yabancı dil bilgisi istenilen unvanlar için belge,
ç. değerlendirme sonuçları 23 haziran 2005 tarihinde sınav merkezlerinde asılmak suretiyle ve ayrıca internet aracılığı ile (www.tsk.mil.tr) duyurulacaktır.

Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi

Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi14e44e1e-0b7f-49b5-90c7-4dcc1de94275kap1b.jpg
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, “Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Projesi” Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından, Kamu İhale Kanunu; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

YARIŞMACILARIN,

* Yarışma Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olması,

* TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı olması,

* Şartname satın alarak adres bırakması,

* Yer görme belgesi alması, gerekmektedir.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Özgen KESKİN – Yıldırım Belediye Başkanı

Eren ALTUN – Şehir Plancısı (DEÜ)

Dr. Turgay ATEŞ – Şehir Y.Plancısı Peyzaj Mimarı

Ahmet AYBAR – Mimar (İDMMA)
Bursa Mimarlar Odası Şube Başkan

Mustafa KARAKOÇ – Mimar (SÜ)
Yıldırım Belediyesi Teknik Başkan Yrd.

Adem ÖZDEMİR – İnşaat Müh. (İDMMA)
Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı

Şaziye SEZGİNER – Mimar (ADMMA)
Çekül Vakfı Bursa Şube Başkanı

Serdar TUZCU – İnşaat Mühendisi (UÜBMF)
D.S.İ. 1. Bölge Müdürlüğü

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Baran İDİL (Jüri Başkanı) – Y.Müh. Mimar Kent Plancısı (İTÜ)

Prof. Dr. Zekai Görgülü – Y.Mimar (KDMMA), Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehircilik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU – Y.Mimar (ODTÜ)
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Zuhal ULUSOY – Y. Mimar (ODTÜ)
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölüm Başkanı

Hilmi GÜNER – Mimar (ODTÜ)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Nuran ÜNSAL – Mimar (ADMMA)

Hasan ÖZBAY – Mimar (ADMMA)

Hüseyin BÜTÜNER – Mimar (ODTÜ)

RAPORTÖRLER

Dilek Durmaz – İnş. Müh. (UÜBMF) A.P.K. Müdürü

Nurcan İşgören – Y.Mimar (YÜ)

Mümine Güdü – Mimar (KTÜ)

ÖDÜLLER

1. Ödül: 40.000 YTL (Kırkbin yenitürklirası)

2. Ödül: 30.000 YTL (Otuzbin yenitürklirası)

3. Ödül: 20.000 YTL (Yirmibin yenitürklirası)

Mansiyon: 5 adet olmak üzere her biri 10.000 YTL (Onbin yenitürklirası)

Satın alma (gerekli görüldüğü kadar) 10.000 YTL (Onbin yenitürklirası)

YARIŞMA TAKVİMİ

Sorular için son gün: 6/6/2005

Teslim tarihi: 9/8/2005

Jüri değerlendirme: 17/8/2005

Sonuçların İlanı: 26/8/2005

İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON ve FAKS NUMARASI

Adres: “KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI” Yıldırım Belediyesi APK Müdürlüğü Şükraniye Mahallesi Kurtuluş Cad. Yıldırım/BURSA

Tel No: 0-224 – 363 55 00 / 369 – 209 – 286

Faks No: 0-224 364 35 08 (Faksların üzerine “Yıldırım Belediyesi APKMüdürlüğü Dikkatine” uyarı yazısı yazılacaktır.)

e-posta: yarisma@yildirim-bld.gov.tr

Yarışmacıların Yıldırım Belediyesi’nden (YILDIRIM BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ Şükraniye Mah. Kurtuluş Cad. Yıldırım/BURSA) adres bırakarak şartname almış olmaları gerekmektedir. Şartname bedeli 50 YTL (Elli yenitürklirası) olup, VAKIFLAR BANKASI BURSA Şubesi 2065000 No’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-fax (0 224 364 35 08) ile gönderilecektir. Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli tahhütlü olarak gönderecektir.
Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi14e44e1e-0b7f-49b5-90c7-4dcc1de94275kap1b.jpg1028344c-814c-4cd7-84c9-b6e781bb6fbakap1k.jpg Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi234dfc32-6f3c-4db4-afe1-c09e6659c03ckap3b.jpgd07c3070-82b3-4925-aed1-dae9d9daec3akap3k.jpg Kaplıkaya Rekreasyon Vadisic2c772eb-ec00-4247-bae5-b3cbb0aaea34kap2b.jpg3a437d27-2d59-44cb-a267-e55beb642b6fkap2k.jpg
Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Atatürk Mahallesi Parkları Peyzaj İşi

İhale Makamı: Kepez Belediye Başkanlığı
İşin Adı: Atatürk Mahallesi (1-2-3 Nolu) Parkları İnşaatı ve Peyzaj Düzenleme İşlerinin Yaptırılması İşi

Resmi Gazete
Yayın Tarihi: 19.04.2005

İhale Tarihi: 12.05.2005 11:00

İhale Şekli: Açık ihale usulü
İhale Yeri: Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Bedeli: 150
İhale Kayıt No : 2005/47990
1. İdarenin
a ) Adresi : SEDİR MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:124 ANTALYA
b ) Telefon – Faks Numarası : 242 3463652 – 242 3463652
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : info@kepez-bld.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b ) Yapılacağı Yer : Atatürk Mahallesi
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b ) Tarihi – Saati : 12.05.2005 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
1 Adet Peyzaj Mimarı (En Az 5 Yıl Deneyimli),
1 Adet İnşaat Mühendisi (En Az 5 Yıl Deneyimli)

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
1 Adet 4×4 Lastik Tekerlekli Kırıcılı Kepçe,
1 Adet Kompaktör

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Peyzaj Uygulamaları ve Çevre Düzenleme İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Ayrıca İnşaat Mühendisi ve Peyzaj Mimarı diplomaları ile ihaleye girmek isteyenlerin diplomaları ihale konu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı No:124 Antalya-Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kalemi adresinde görülebilir ve 150 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
-İhaleye teklif verecek isteklilerin ISO kalite belgeleri olacaktır.ISO belgelerini teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir.
-Kapasite Raporu istenecektir.

Ek:
1 Renkli Beton Parke Taşı Döşenmesi (6 cm|lik) 9573 m²
2 Bordür Yapılması (70x12x23 cm) 4583 mt
3 Kafeterya Terasına Betonarme Üzeri 3 cm|lik Traverten Döşenmesi 160 m²
4 Taş Duvar Yapılması *Park 1-2-3 (h=180 cm,442 m.tül,80 cm ort en) 636,48 m³
5 Eskitme Traverten Desenli Meydan Yapılması 320 m²
6 Bitkisel Toprağın 10-15 cm kalınlıkta serilmesi 589,80 m³
7 Çim Ekilmesi ve Sahanın Tanzimi (Birimi Yüzmetrekare içindir) 39,32 ym
8 Kafeterya-WC-Kültür Merkezi Yapılması 150 m²
9 Altıgen Pergole Yapılması *Park 1-2-3 (12 adet*13,36 m²) 160,32 m²
10 Dere ve Gölet Yapılması (Listeye ve Projeye Göre) 240 m²
11 Taş Ayaklı Ahşap Bank Yapılması 65 Adet
12 Ahşap Köprü Yapılması (150*450 cm ve 150*200 cm boyu) 2 Adet
13 Emprenye Ahşap Yarım Daire Pergole Yapılması 32 m²
14 Bitki Dikilmesi *Park 1-2-3 (Listeye Göre) 4960 Adet
15 Sulama Sistemi Kurulması Park 1-2-3 (Listeye ve Projeye Göre) 3932 m²
16 Çocuk Oyun Seti Kurulması 1 Takım
17 Enprenye Ahşap Çöp Kutusu

Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Peyzaj Mimarları Aranıyor

Peyzaj Mimarları Aranıyor4bd7cb29-8d28-41e8-91f2-bf16218c9400ilan.jpg

İş ilanı genel kuralları

E-posta adresi ve cep telefonu girilerek yapılan eleman ilanları, İş arayanların güvenliği nedeni ile silinmektedir. İş taleplerinizi ve CV lerinizi, belirtilen fax numaralarına gönderiniz. Ekstra açılan başlıklar, ve Peyzaj Mimarı alımı sağlanan ilanlar silinmektedir.

Eleman alınsın ya da alınmasın, 1 ay yayınlanan ilanlar gerçekleştiği gözününe alınarak silinir. Ayrıca Peyzaj.org formatına uymayan, Reklam içeren mesajlar Peyzaj Forumdan silinir, üyelik iptal edilir.

25 Mart 2005 saat 12:19 – IP 85.99.26.84

Kentsel Tasarım ve Şehirçilik Bürosuna, Şantiye hakimiyeti yüksek, ehliyetli, autocad , photoshop ve ofis programlarına hakim tecrübeli peyzaj mimarı aramaktadır. Referans ve tecrübelerini ayrıntılı bir şekilde içeremesi gerekmektedir. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 253 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax :  0 212 237 12 12

27 Mart 2005 saat 13:48 – IP 85.99.23.74

İzmit Büyük Şehir Belediye’sinin bakım işlerinde çalıştırılmak üzere Tercihen deneyimli Peyzaj Mimarı ve Peyzaj Teknikerleri alınacaktır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 254 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0 262 324 96 99

27 Mart 2005 saat 18:42 – IP 85.99.23.74

Fidanlığımızda görevlendirilmek üzere Autocad bilen Peyzaj Mimarı aranmaktadır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 256 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 202 93 19

28 Mart 2005 saat 22:00 – IP 85.99.24.137

Yemendeki şantiyemizde görevlendirilmek üzere iyi derecede ingilizce ve autocad bilen şantiye tecrübesi olan peyzaj mimarı alınacaktır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 257 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 222 80 48

29 Mart 2005 saat 18:03 – IP 81.213.66.14

Ankara’ da hizmet veren firmamıza, Autocad ve Serbest el çiziminde deneyimli, Bayan Peyzaj Mimarı aranmaktadır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 258 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0312 466 58 42

Ankara’ da hizmet veren firmamızda çalışacak, Autocad bilen ve Ankarada ikamet eden Peyzaj Teknikeri aranıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 259 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0312 418 42 89

31 Mart 2005 saat 11:06 – IP 81.213.66.14

1- Firmamızda görevlendirilmek üzere şantiye tecrübesi olan autocad, ms-office programları kullanabilen, avrupa yakasında ikamet eden  peyzaj mimarı aranıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 260 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 222 80 48

2- Firmamızda görevlendirilmek üzere deneyimli, araba ve minibüs kullanabilen erkek peyzaj mimarı aranıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 261 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0216 305 66 18

31 Mart 2005 saat 17:10 – IP 81.213.66.14

1- Sapanca yolu üzerindeki seralarımızda çalışacak son sınıf veya yeni mezun Peyzaj Mimarı aranıyor. Tecrübe şart değildir. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 262 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0264 229 22 61

2- İzmir bölgesine 5 yıl tecrübesi olan Peyzaj Mimarı arıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 263 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0232 489 35 08

04 Nisan 2005 saat 17:59 – IP 81.213.66.162

Çim ve satış konusunda tecrübeli, oto ehliyetli Peyzaj Mimarı aranıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 264 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 250 32 09

05 Nisan 2005 saat 13:38 – IP 81.213.66.162

Organik tarım ile ( Gübre, Torf, Tüff, Sera ) ilgili şirketimize, seyahat mani hali olmayan, ehliyetli ( mümkünse arabasi olan ), İngilizce ve bilgisayarı iyi derecede bilen,erkek adaylardan askerliğini yapmiş olan,şirketi temsil yeteneği ve pozitif görünüşte olan, pazarlama bölümünde de çalışacağı için; konuşma ve diksiyonunun düzgün olan Peyzaj mİmarı aranıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 265 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 276 05 31

05 Nisan 2005 saat 17:15 – IP 81.213.66.162

Yeni mezun Peyzaj Mimari aranmaktadır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 266 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0216 651 30 29

07 Nisan 2005 saat 13:10 – IP 85.96.82.207

Levent ofisimizde çalışmak üzere Mimar, Restorator, Şehir Plancisi, Peyzaj Mimari aranıyor. Autocad, Photoshop,Office Programlari, 3d max tercihen bilmesi gerekmektedir. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 266 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 324 78 12

07 Nisan 2005 saat 18:41 – IP 81.214.82.148

Büyükçekmece, Esenyurt genelinde Fidanlığımızda ve Şantiyelerimizde görevlendirilmek üzere Autocad bilen, Ehliyetli Bay Peyzaj Mimarı aranmaktadır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 267 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 596 67 20

13 Nisan 2005 saat 13:05 – IP 81.213.66.14

Şantiyelerde çalışmak üzere deneyimli, ehliyeti olan, erkek peyzaj mimarı aranmaktadır. İlgilenenlerin, CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 268 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax : 0212 217 96 82

13 Nisan 2005 saat 16:39 – IP 85.97.95.205

Beylikdüzü fidanlığımızda görevlendirilmek üzere peyzaj uygulamalarında deneyimli bay – bayan 5 Peyzaj Mimarı ve 3 Ziraat Mühendisi aranmaktadır. Ehliyetli ve faal oto kullanan adaylar tercih edilecektir. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 269 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0212 798 26 54

14 Nisan 2005 saat 11:59 – IP 85.97.95.205

Kemerburgaz’da bulunan firmamız için Peyzaj Mimarı aranmaktadır

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 270 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.Fax: 0212 360 11 58

15 Nisan 2005 saat 16:12 – IP 81.213.229.157

Anadolu yakasında bulunan firmamız için 5 yıl deneyimli Peyzaj Mimarı aranmaktadır

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 271 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.Fax: 0 216 474 19 76

Peyzaj Mimarı aranıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 272 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.Fax: 0 212 202 93 19

15 Nisan 2005 saat 16:18 – IP 85.214.256.111

Ömerlide yeralan firmamıza 1 adet deneyimli, 1 adet deneyimsiz tercihen bayan Peyzaj Mimarı aranmaktadır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 273 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.Fax: 0 216 435 88 03

15 Nisan 2005 saat 16:20 – IP 81.275.289.246

VSB deneyimli Peyzaj Mimarı arıyor. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 274 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.Fax: 0 216 425 87 35

16 Nisan 2005 saat 13:55 – IP 85.97.92.62

Dudullu’da ki firmamıza yeni mezun Peyzaj Mimarı alınacaktır. İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 275 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.Fax: 0 216 540 71 70

19 Nisan 2005 saat 12:36 – IP 85.97.92.62

Sapanca’da bulunan iş yerimizde çalışmak üzere tecrübeli Peyzaj Mimarı aranıyor. ( Tecrübe Özellikle aranan ilk koşuldur, yeni mezunların başvurmaması rica olunur.)

Çalışma konusu; Proje ve Uygulama
Ücret ve Sigorta; Ücret tecrübe ile orantı olarak karşılıklı konuşulacaktır, sigorta yapılacaktır.
Aranan Özellikler; Photoshop, Autocad programlarını kullanabilir, Tasarım yönü güçlü olmak.
Erkek ise askerliğini yapmış olmak.
Seyahat engeli bulunmamak. Ehliyeti olup araba kullanabilmek.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 277 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir.Fax:0264 229 30 81

21 Nisan 2005 saat 10:29 – IP 85.97.92.62

Proje ve uygulama işlerimizde istihdam edilmek üzere, Tasarım yönü güçlü, Office, Auto-cad ve tercihen Photoshop programlarına hakim, Ekip çalışmasına yatkın Peyzaj Mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 278 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0216 545 23 74

26 Nisan 2005 saat 15:52 – IP 85.96.40.165

Kemerburgaz’daki fidanlığımızda çalıştırılmak üzere tecrübeli, bahçe bakım işlerinden anlayan, AutoCAD kullanabilen bayan  Peyzaj mimarı aranıyor.

İlgilenenlerin CV Referans kodu www. Peyzaj.org – 279 ekleyerek Cv’lerini faxlamaları gerekmektedir. Fax: 0212 360 29 47

Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Sendikalaşma noktası

Yazan Katlav – 08 Nisan 2005 10:50 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

sevgili hazar;

10 yıllık bir meslektaşım olarak, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ben de meslekte 7. yılımdayken bazı gördüklerimi yansıtmak isterim.

Değerli meslektaşım.

Oda ile ilgili eleştirilerin doğru. Katılıyorum. Ben de, önceleri chat ortamında meslektaşlarımla konuşuyor, dertlerimizi dinliyor, kendimizce çözüm bulmaya çalışıyorduk.

Ancak, interaktif ortamda mesleğimizle ilgili bir portal kurulmuş olması, bu düşüncelerin daha ayaygın, daha yoğun olarak ifade etmemizi sağladı.

Yazdıklarından, benim bu sayfalara yazdıklarımı okuduğun izlenimini edindim. Bazen dilimle insanları yaraladığım da oldu. Bu gerçek. Ancak, bu güne kadar diğer meslek birliklerine karşı alttan alan, formen muamelesi gören bir zihniyetin temelleri üzerinde kendi bilincini bulmaya çalışan bir mesleğin üyesi olarak, hiç bir zaman sivri dilliliğimden pişman olmadım. Ve hep, yarası olan gocunsun mantığından gittim. Evet, hatta umarım yarası olan herkes pekala gocunmuştur ki amacım buydu.

Sendikalaşma noktasından önce, ben odanın nasıl rehabilite olması gerekliliği üzerinde duruyorum ki; bence ağır hasta noktasında. Son üç aydır, 7 senedir gitmediğim kadar çok kez odaya gittim. Oradaki genç arkadaşların tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalarını gördüm. Yıllar önce bizim gösterdiğimiz özverileri gösteriyorlardı. Ben de elimden geldiğince; resmi evrak, bilgilendirme noktasında yardımcı olmaya çalıştım. Yine aynı dönem içerisinde; Hülya Hn. ile konuşmamda da, biraz odanın kendine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledim.

Sözün özü şu; hepimiz kendi geleceğimiz için çalışıyoruz. Sonuçta insanlar yaşamak için çalışmak zihniyetini güdmeli, mutlu bir hayat geçirmek için. Benim bunca zamandır savaşını verdiğim husus; yaşamak için çalışan bazı inasanların; çalıştırdıkları personeli çalışmak için yaşamak prensibinde olmalarını beklemelerine karşı gösterdiğim tepkidir.

Tüm meslektaşlarıma saygı duymak, insan olmanın görevi. Ancak; bu insanlar içinde (bazı meslektaşlarımız da dahil) meslektaşlarımıza saygı göstermeyenlere sessiz kalmak, beni rahatsız eden husustu.

Sevgiyle ve sağlıkla kalın.

Yazan Katlav – 08 Nisan 2005 11:01 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Odanın işleyişinde tuhafıma giden bir husus:

Bir ihale için 3 yıllık mesleki deneyim isteniyordu. Benim oda kaydım 1 yıllık. Odayla görüştüğümde dendi ki; ‘geçmişe dönük kayıt olmaz!’ Ben de cevaben; ‘Ben geçmişe dönük kayıt istemiyorum. Ben 7 yıllık mezunum ve yeterlilik istiyorum.’ dediğimde; ‘Size ancak 1 yıllık yeterlik verebiliriz.’ dediler.

VE NE TUHAFTIR Kİ; Oda benden geçmişe dair borçlerımı ödememi istedi.

Şimdi;

Ben geçmişe dair yani 08.1998 tarihinden itibaren tüm borçlarımı ödedim. Ancak 1 yıllık üyeyim. :) Yani oda, (hani ben üye olmadım ya), 7 yıllık (vermediği hizmet) bedeli takır takır alıyor. Ancak bana 7 yıllık deneyimlidir belgesi vermiyor.

Ha ben ne yaptım; ssk.gov.tr den sigorta dökümümü aldım ve 2 yılın üzerinde olduğu için ihale komisyonundan yeterlik aldım.

NE ACI Kİ; ODANIN DEĞER GÖRMEDİĞİ HUSUS KONUSUNDA DESTEĞİ; BAŞKA KURUMLARDAN BULDUM.

Belgeyi geçelim. Önemli değil. Diyelim ben bir peyzaj uygulamasına katıldım. Diyelim 2002 yılında. Mal sahibi dedi ki; buradaki manolya kurudu, sebebi sensin. Dava açtı. Oda beni destekleyecek, hiç bir yardımda bulunamaz. Bırakın hatalı olup olmamamı, hiç bir araştırmada bile bulunmaz.

Niye? 1 yıllık üyeyim çünkü. Olay 3 yıl önce olmuş.

Eee? Benden faiziyle takır takır 7 yıllık bedeli aldınız?

Şimdi kişileri tenzih ediyorum. Bunun odada çalışan her kademedeki kimseyle ilgili olmadığına, mevzuatla alakalı olduğuna inanıyorum. Daha doğrusu inanmak istiyorum.

Yazan hazar – 08 Nisan 2005 19:38 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı

değerli meslektaşım KATLAV

öncelikle mesleğin ve meslektaşların sorunlarına gösterdiğin ilgi için tebrik ederim.malesef pmo! sorunlarımızı çözmek için değil sanki çözmemek için kurulmuş.bu nedenle binlerce arkadaşımız bir çıkmazla karşı karşıyalar.pmo üye olduğuma dair bir belgenin tarafıma verilmesini istediğimde belgeyi nereye verceğim soruldu bende ilgili kurumun(banka) formunu gönderdim.üyelik belgem verilmediği gibi beni bankaya şikayet ettiler.”ilgili arkadaş mesleği ile ilgili herhangi bir faliyette bulunamaz dediler”ben kredi kartı için başvurmuştum.ben’de ticaret odası kyıdımı bankaya verdim ve kredi kartımı aldım.banka ilgili meslek odası kaydımı istediğinde bende odaya jest olsun diye pmo kayıdını bankaya vermek istedim.sevgili meslektaşım işte öyle bir ODA! mız varki evlere şenlik.mimarlar odasında üyelik veya başka bir belge almak isterseniz ilgili belge formunu dolduruyorsunuz ve hemen arda ilgili memur formunuzu bilgisayar bilgileri ile kontrol edip imzalayıp veriyor hemde hiç bir üceret ödemeden.

değerli meslektaşım çözüm odayı bu zihniyetten kurtarıp yeni bir yapılanma ve barış süreci başlatacaksınız”bu biraz zor çünkü oda ismi dahi çoğunluk meslektaşlarımız arasında tepki alıyor”,yada sendikalaşma sürecini başlatacaksınız”oda’da ismi geçen yönetimde yer almış hiç kimseyi kadronuza almayacaksınız”.

sevgili meslektaşım isterdimki dah güzel konuları ”kentlsel dönüşüm projeleri,AB içinde türkiyedeki peyzaj mimarlarının yeri ve katkısı,kyoto protokolünün içeriği ve geleceği,avrupa peyzaj sozleşmesinin kapsamı ve uygulaması vb ” konuşmak isterdim çok üzgünüm bu konuları bize konuşturmayan yöneticilerimiz oda yöneticilerimiz ve hocalarımız utansın.

sevgili katlav zaten mesleğimi bıraktım iç mimarlık yapmaktayım son derece memnunum.diplomamı,okuluma ve oda’ya(ŞİMDİYE KADAR HİÇ BİR İŞİME YARAMADI YAM TERSİ BANA ÜZÜNTÜ VERDİ) iade edeceğim.

son bir şey söylemek istiyorum peyzaj mimarlığı yaptığım süreçte ve oda sürecinde çok üzüldüm ve çok kırıldım.bunları yapan tüm meslektaşlarımı yinede affaediyorum,bilmeyerek kırmış olbileceğim meslektaşlarımdan’da özür diliyorum.bir tek şey istiyorum umutlla ve güzel hayallerle mesleğe atılan yeni arkadaşlarımızı hayal kırıklığına üğratmasın yöneticiler.mesleğin ve meslektaşların önünü lütfen açın.

mutlu kal sevgili katlav,tüm meslektaşlarım segilrimle

Yazan Katlav – 12 Nisan 2005 10:59 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

arkadaşım bir teklifim var. diplomanı iade etme. o senin alnının terinin emeğidir. kimse sana diploma vermedi. o diplomayı sen hakkınla aldın.

ama eğer oda belgeni iade edeyim dersen, bunu sessiz sedasız yapma. nasıl yaparsın bilmiyorum ama, biraz ses getirme vaktidir.

zaten ben bu aralar odada pilav günü ba’bında bir toplantı tertip edilmesini umuyorum. esas o zaman bişeyler olacak.

Yazan olmstedian – 12 Nisan 2005 23:54 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Merhaba,

Katlav’ ın tarzını çok seviyorum. Bazen çok hırçın davranıyor ama niyet iyi. Bu tartışmayı da uzun uzun okudum.. (zira askerden yeni geldim ve tartışmayı kaçırdım, burada olsaydım bişeyler ekleyebilirdim).. Bence bugüne kadar peyzaj.org forumun en anlamlı konu başlıklarından birisi haline dönüşmüş. Bu sitenin en önemli vizyonu meslektaşlarımızın sorunlarını çöz(ebil)mek ve meslek içi eğitim.. Zamanla anlamsız laf kalabalıklarını aşıp gerçekleri konuşmaya başladık. Ancak tartışma öyle bir yerlere gelmiş ki (Sendika konusundan bahsediyorum) ortada bir gariplik var. Sendika ile meslek odası birbirine karıştırılıyor sanki. İkisi çok farklı şeyler. Sendikalar kanununa göre :

Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzelkişiliğe sahip kuruluşlara denilir.

Meslek odası ise TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuş bir örgüttür. kanun çerçevesinde bazı yetkilerle donatılmıştır.

bu konu zaten bilginiz dahilindedir ama çıkan şu anlam önemli. Bu kurumlar birbirini ikame edemez. O yüzden karşılaştırırken buna dikkat etmek gerekir. (Yeni meslektaşlarımızın aklını karıştırmamak adına)

İyi de olsa kötü de olsa bir meslek odamız var, onu korumak zorundayız. yanlış ellerde olsa da o bizim de odamız. bir de bir konu beni rahatsız ediyor. oda derken tüm PMO anlaşılıyor ama burada bahsedilen genellikle istanbul şubesi. diğerlerinin farkı var mı diye sorarsanız cevap ver(e)mem şimdiden söyliyeyim. bunu da belirtmek istedim.

Yazan Katlav – 13 Nisan 2005 10:05 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Sevgili ÇAKAR;

İlginize teşekkürler.

Bahsedilen, her meslektaşın, bağlı bulunduğu Oda ve sıkıntı yaşadığı veya yaşamış olduğu işverenlerle ilgili sıkıntılardır.

Ben de daha önce sendikalaşmanın çok detaylı bir konu olduğunu, haydi sendikalaşalım demeden önce, katılım ve güç birliğinin sağlanmasını ve hukuk desteği alınması taraftarı olduğumu iletmiştim.

Burada yazılan her yazı kendi içinde sorunlara ışık tutuyor. Önemli olan bu sorunlardan ders çıkarmak. Sendikalaşma gibi kurumca olmasa bile, en azından bireysel olarak ders çıkarmak… İnsan, önce kendi hakkını savunmayı istemeli. Yoksa üçüncü şahısların çabası boşa gider

Yazan hsahin – 14 Nisan 2005 09:24 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

sn.çakar

sendikanın açılımını yapmışsınız fakat odanın açılımını yapmamışsınız oda kuruluş amaçlarının (mesleğin ve meslektaşların sorunlarını çözmek gibi) sendika kuruluş amaçları ile bir çok ortak noktayı görürsünüz.

oda olarak ist.şb’yi değil oda merkezini eleştirmekteyim.tabi istanbul şubeninde eksikleri var ama asıl sorumlu olan merkezdir.

iyi kötü bir odamız var diyorsunuz yani kötü isede kabulmu edelim, elbetteki alternatif çözümler aranacaktır .kötü bir odamız var bu oda bu mesleğe yakışmıyor ve ihanet ediyor.

sn.çakar ist.şb hakkında eleştiri yapabilirim fakat merkez hakkında birşey söylemem diyorsunuz.odo merkezinin görevlisimisiniz,oda’dan çekindiğiniz birşeymi var, yoksa sizdemi oda’da bulunan siyasi düşüncenin bir neferimisiniz.çünkü oda’da meslekle ilgili göstermelikler hariç hiç bir mesleki faliyete rastlamadım.

hazar

Yazan Kalahari – 14 Nisan 2005 11:21 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

slm

merhaba meslekdaşım katlav. bende 10 ay önce mezun oldum ve hala odaya kaydolmadım. ama 8 aydır da çalışıyorum sence odaya kaydolayımmı? bu kadar şey okuduktan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. bana Bir çözüm yolu sunarmısın?

Yazan olmstedian – 15 Nisan 2005 00:00 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Merhaba,

Arkadaşlar üniversitelerimizden hiçbir (artı) çaba harcamadan mezun oluyorlar ve piyasaya çıktıklarında (yılların birikimi ama hantal) akademik zihniyetlerin ürünü bir pm olarak kendilerini bir keşmekeşin ortasında buluyorlar. Kendi bilgilerinin değeri hakkında fikirleri olmuyor. Kendilerini bir anlamda küçümsüyorlar. Yeni mezun arkadaşlarım : Göğsünüzü gere gere odaya üye olunuz, kendinizi Merhaba Ben peyzaj mimarı xxx diye herkese tanıtınız, mesleğinizin üzerine ısrarla vurgu yapınız.. İnanın bu piyasadaki insanların büyük bir kısmı bu girişten sonra konuşurlarken iki kez düşüneceklerdir. Bilgilerinizi küçümsemeyin. Peyzaj mimarlığı eğitiminin daha gelişmediği dönemlerde bu eğitimi almış ya da Ziraat Mühendisliği, Ziraat okulu mezunu insanların karşısında onlardan daha berrak bir sanatsal-estetik, modern, akademik ve bilimsel altyapınız olduğunu unutmayınız. Değerinizi, ayrıcalığınızı her fırsatta ispat ediniz. Hala daha bu tür muamelelere maruz kalıyorsanız “Bana müsaade” deyiniz. Ancak tüm bunları söyleyebilmek adına kendinizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin. Öğüt veriyormuş gibi olmayayım zira ben de pek eski bir mezun sayılmam..

Ama öğrenciliğinizi laylaylom, goygoy ve poptop ile geçirdiyseniz bunları diyebilmek için epey mesai yapmanız gerekiyor. Öğrenciliğiniz boyunca suya sabuna dokunmasıysanız -pemöttür, pmo-gençtir, elasadır, pmodur, sektördür vs- bulaşmadıysanız lütfen mezun olduktan sonra da ortaya çıkıp oda şöyleymiş, sektör böyleymiş, aman yasalar ne acaipmiş, aaa çimin içinde yabani ot da olurmuş gibi zırvalamanız da doğal. Nereden nereye geldim bak gene dolmuşum..

Yazan olmstedian – 15 Nisan 2005 00:57 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Merhaba tekrar,

Sayın H.Şahin1′ in eleştirel mesajını okumadan yazmış bulundum üstteki mesajı. Şimdi farkettim hemen cevaplandırayım.

Odanın açılımını da yapalım. Gerek yok diye düşünmüştüm oysa. PMO :

Madde 1 – 6235 (7303) sayılı Yasa hükümlerine göre TMMOB topluluğu içinde kurulan ve Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasayla yetkili olup, mesleki etkinlikte bulunan peyzaj mimarlarını, örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip peyzaj mimarları Odası (PMO), kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur ve bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

TMMOB :

MADDE 1: (7303-KHK/66) Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve mimar Odaları Birliği kurulmuştur.

Birliğin kuruluş amacı:

1. Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek;

1.

Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odanın merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak;
2. Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;
3. Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek.

PMO kuruluş amacı :

4.2.1. Mesleki anlamda ülke, kamu ve birey çıkarları için çalışmalar yapmak, üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağını kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içinde güçlendirip geliştirmek, ülkesel ölçekteki peyzaj mimarlığı çalışmaları bütününde daha katkılı, daha üretken, daha aranır ve çağdaş bir meslek grubu olarak yer almaları için değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek, saptamak, değerlendirmeler yaparak mesleğin ve üyelerin görevleri ve yetkilerini bu temel üzerine düzenlemek,

4.2.2. Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,

4.2.3. Ülke içinde ve dışında tüm resmi, özel kuruluşlar ve meslek grupları ile işbirliği yaparak uygulama ve kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinlikte bulunmak,

4.2.4. Meslek ile ilgili yasa, kararname yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanma sürecinde etkin çalışma yapmak ve bu amaçla ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde bulunmak,

4.2.5. Yapılan peyzaj projelerinin yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu denetlemek, planlama ve projelendirme sürecinde meslektaşlar arası haksız rekabeti önlemek, emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,

4.2.6. peyzaj mimarlığı eğitiminin niteliğinin artırılması ve günün koşullarına uygunluğunun sağlanması amacıyla eğitim kurumları ile işbirliği yapmak ve devam ediyor..

merak edenler : http://www.peyzajmimoda.org.tr/pmo_yonet.htm

adresinden pmo yönetmeliğinin tamamını okuyabilirler.

İstanbul şube ve merkez şube konusunda sizi hayal kırıklığına uğratcam çünkü ben mezun olduğumdan beri Kocaeli’ nde çalışıyorum ve her iki şubenin de üyesi değilim onun için çok rahatım. Bu forumun tozlanmış sayfalarını kurcalarsanız merkez şube ve genel anlamda PMO konusunda fikirlerimin detaylarını bulabilirsiniz. Bugün gururla ve coşkuyla düzenlenen artık gelenekselleşen Öğrenci Sempozyumlarının ilkini düzenleyen ekibin elebaşıyım, pemöt’ ün (peyzaj mimarlığı öğrencileri topluluğu) YK başkanlığını yaptım vs.. ve tüm bunları yaparken odayı en çok eleştiren, oda genel merkezinde, sempozyumlarda eski başkan ve odaya dönük en sert eleştirileri yapan, işin içinde olan -dışarıdan izlemeyen- birisiyim. Hala daha takip etmeyi sürdürüyorum fark ettiyseniz.

ESKİ MESAJDAN ALINTI : oda derken tüm PMO anlaşılıyor ama burada bahsedilen genellikle istanbul şubesi. diğerlerinin farkı var mı diye sorarsanız cevap ver(e)mem şimdiden söyliyeyim.

bu cümledeki espriyi anlamamanız ilginç. Merkezin de pek bir farkı yok diye açıklayayım mı size cümleyi? anlar mısınız şimdi? İstanbul şubeyi eleştirebilirim gibi bir şey de demedim ben nerden uydurdunuz onu? burada genelde ist. şube konuşulmuş dedim. bahsi geçen firma ve firmalar genelde ist. firması.ist. şube ile kalmayın merkezi de konuşun demeye getirdim.

Bir dakika aklıma geldi; siz kim oluyorsunuz da beni nefer falan ilan ediyorsunuz?

Odayı eleştirmek çok kolaydır. sizin gibi alır birisi klavyeyi önüne yazar durur. ama taşın altına elini sok dedin mi kimse kalmaz ortada. ben hep böyle gördüm. hadi değiştirelim dedik odayı kimse kalmadı ortada.

Gelelim sendika konusuna…

Peki sayın h.şahin1.? Dosya vs. hazırlarken meslek odasından gereken belgeleri sendikadan mı alacaksınız?

Kaldıki ben sendika kurulmasın demedim. kurabiliyorsanız kurun, hayatta inanmam kurabileceğinize ama. ben üye olurum kurulacak sendikaya. Sendika da kurulsun, dernek de, platformlar oluşturulsun, topluluklar kurulsun, inisiyatifler kurulsun ama PMO’ya ihtiyacımız var. Türkiye’de kaç tane çalışan peyzaj mimarı var? Kaçı üye olacak? Bu sendikayı kim kaale alacak? Hukuksal binbir problem çıkacak vs. Neyse bu kısımları beni ilgilendirmiyor, ben uğraşmam bu işle.

Oda kötüyse kabul mu edelim? diye sormuşsunuz. Katılalım, düzeltelim, doğrularımızı savunalım demektense neler düşünüyorsunuz? bölelim, azınlığın da azınlığı bir sendikacık kuralım diyorsunuz. kurun.

Bu forumda çok sıkça karşılaştığım “Hadi odayı eleştirelim!” durumuna bir örnek daha. eleştirin, ben de eleştiriyorum. ama böyle değil. somut şeyler koyun ortaya.

Eski Başiskele Köprülü Kavşağı Sonuçları

1. Ödül 7 Sıra nolu proje rumuz -43110
Günay Erdem – Mimar, GÜ
Sunay Erdem – Peyzaj Mimarı, AÜ
Yardımcılar
Serpil Öztekin – Peyzaj Mimarı, AÜ
Pınar Özyılmaz – Peyzaj Mimarı, AÜ

2. Ödül 15 sıra nolu proje rumuz-42004
Murat Özyılmaz – Mimar, ANÜ
Danışman : Özden Alıcıgüzel Özyılmaz – Y.Şehir Plancısı, DEÜ
Yardımcı : Ali Serkan Güler –Şehir Planlama Öğrenci

3. Ödül 16 sıra nolu proje rumuz – 44755
Dilek Topuz Derman – Mimar, YTÜ
Fırat Gülmez – Mimar, İ.K.Ü
Cihan Sinan Bostancı – Mimar, YTÜ
Mehmet Zafer Ünal – Mimar, YTÜ
Yardımcılar
Şebnem Şoher – Mimarlık Öğrenci, İTÜ
Orhun Ülgen – Mimarlık Öğrenci, YTÜ

1. Mansiyon 20 sıra nolu proje rumuz – 15904
Özgür Bingöl – Y.Mimar, MSÜ
Nermin Tirben – Peyzaj Mimarı, AÜ
İlke Barka – Mimar, MSÜ
Cem Himmetoğlu – Mimar, MSÜ
Emel Öztep – Y.Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarımcısı, MSÜ
Saro Dionyan – Mimar, MSÜ
Yardımcı
Emre Savga – Mimarlık Öğrencisi, MSGSÜ

2. Mansiyon 9 sıra nolu proje rumuz – 31416
Selami Demiralp – Peyzaj Mimarı, AÜ
Can Kubin – Y.Şehir Plancısı, ODTÜ
Burak Özdöver – Mimar, ODTÜ
Yardımcılar
Halis Özkan – Ekonomist, AÜ
Cem H.Türkel – Peyzaj Mimarı, AÜ
Derya Duman – Peyzaj Mimarı, AÜ

3. Mansiyon 4 sıra nolu proje rumuz – 94679
İpek Yürekli –Mimar, İTÜ
Ahmet Arda İnceoğlu – Mimar, İTÜ
Deniz Aslan – Y.Mimar, İTÜ
Yardımcılar
Burak Pak
Sevince Bayrak
Oral Göktaş

Not: Ayrıca 22 numaralı proje ile birlikte 5 numaralı projenin de satın alınması için jüri tavsiyede bulunmuştur. Kararı idare değerlendirecektir.
22 Nolu proje-Ekip Başı : Nimet Aydın Y.Mimar G.Ü-ODTÜ
5 Nolu proje-Ekip Başı :  Ervin Garip Y.Mimar – İTÜ

Sergi: 21 Ekim 2004 ve 1 Kasım 2004 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde tüm projeler sergilenecektir.

Kolokyum: 1 Kasım 2004 tarihinde saat: 14:00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde yapılacaktır.

Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Konyaaltı Yarışması Sonuçları

Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Fikir Proje Yarışmasına katılan 21 proje içinden ödül kazananlar şöyle:

1.lik Ödülü 63582 rumuz(a15)
Kerim Yaman / Mimar (ekip başı)
Habibe Aduş / Peyzaj Mimarı
Nalan Aygül / Şehir Plancısı
Hüseyin Gün / Mimar

2.lik Ödülü (a03)
Devrim Çimen / Mimar (ekip başı)
Sertaç Erten / Şehir Plancısı
Sinan Burat / Peyzaj Mimarı

3.lük Ödül 71320 rumuz(a04)
Murat Bektaş / Peyzaj Mimarı (ekip başı)
Tahsin Yılmaz / Y. Peyzaj mimarı
Buğra Gökçe / Y. Şehir plancısı
Ahmet Benliay / Y. Peyzaj mimarı
Uğur Satılmış / Mimar

1. Mansiyon 76815 (a06)
Sevinç Gündoğdu / Y. Peyzaj mimarı (ekip başı)
Özgür Top / Mimar
Nalan Özkadif / Şehir plancısı

2. Mansiyon 16122 rumuz(a12)
Ayhan Abanozcu / Mimar (ekip başı)
Murat Cellat / Mimar
Sinem Bultan / Mimar
Pelin Tolunay Çınar / Peyzaj Mimarı
Bilal Tansel Erdem / Şehir Plancısı
Mehmet Ağaoğlu / Mimar

3. Mansiyon 05472 rumuz (a08)
Hamdi Dostoğlu / Mimar (ekip başı)
Aslıhan Özaslan / Peyzaj Mimarı
Nilüfer Arda / Y. Şehir Plancısı
Yardımcılar
Ece Asatekin Şahin / Mimar
Serhat Yavuz / Mimar

Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Pananos Plajı Yarışması Sonuçları

1. ÖDÜL
Sertaç Erten – Şehir Plancısı, ODTÜ
Devrim Çimen – Mimar, ODTÜ
Sinan Burat – Peyjaz Mimarı, AÜ
Danışman: Figen Bilek, Pey. Mim. AÜ

2. ÖDÜL
Kemal Özgür – Peyjaz Mimarı, AÜ
Bayazıt O. Ayoğlu – Peyjaz Mimarı, AÜ
Mustafa Güvenç – Makine Mühendisi, GÜ
Tuğba Akyol – Peyjaz Mimarı, AÜ
Yardımcı Ekip:
Serdar Bayram
Mehmet Karaca
Keykubat Aras
Meltem Şentürk
Neval Oran
Leyla Uçkaç
Elif Boyacı

3. ÖDÜL
Nurbin P. Kahvecioğlu – Dr.Y.Mimar, İTÜ
Hüseyin L. Kahvecioğlu – Dr.Y.Mimar, İTÜ
Yardımcı Ekip:
Nil Aynalı, Öğrenci İTÜ
Birge Yıldırım, Öğrenci İTÜ

1. MANSİYON
Nimet Aydın – Y.Mimar, GÜ/ODTÜ
Habibe Aduş – Peyjaz Mimarı, AÜ
Kezban Ünal – Peyjaz Mimarı, AÜ
Yardımcı Ekip:
Kerim Yaman, Mimar, OGÜ
Ümran Kavak, Mimar, ODTÜ
Hakkı Şahin, Mimar, TÜ
Levent İnce, Mimar, OGÜ
Evrim Sunal, Mimar, ANÜ
Kamer Sağlam, Mimar, ODTÜ
Hakan Öztürk, Mimar, ANÜ
Erol Özdemir, Mimar, ODTÜ

2. MANSİYON
Özgür Bingöl – Y.Mimar, MSÜ
İlke Barka – Mimar, MSÜ
Cem Himmetoğlu – Mimar, MSÜ
Yardımcı Ekip:
Emre Savga, Öğrenci, MSÜ

3. MANSİYON
Özgür Top – Mimar, KTÜ
İskender Hüseyin Tanrıkulu – Mimar, KTÜ
Kahraman Kartal – Mimar, KTÜ
Tuncay Gültürk – Mimar, KTÜ
Yardımcı Ekip:
Doğukan Abacı, Pey. Mim. İÜ
Serdar Duvarcı, İnş. Müh., ODTÜ
Burhanettin  Sevinç, Mak. Müh.NİÜ
Yavuz K. Güner Elk. Müh.

SATINALMA
Y. Kenan Güvenç – Mimar, ODTÜ
Nazmiye Öztürk – Mimar, Yıldız
Yuvacan Atmaca – Mimar, OGÜ
Gül Bahar Edik – Peyzaj Mimarı, AÜ

SATINALMA
Banu Başeskici – Y.Mimar, İTÜ
Ervin Garip – Y.Mimar, İTÜ

SATINALMA
Celal A. Güzer – Mimar, ODTÜ
Yüksel Öztan – Ziraat Mühendisi, AÜ
Belemir Güzer – Peyzaj Mimarı, AÜ
Gaye Çulcuoğlu – Peyzaj Mimarı, AÜ
Yardımcı Ekip:
Simtaç Yücel, Pey. Mim. A.Ü.
Aydın Işık, Mimar, ODTÜ
Ragıp G. Gökçek, Mimar, Yıldız
Şebnem Erdem, Pey. Mim. Bilkent

SATINALMA
Deniz Aslan, Y.Mimar, İTÜ
Aslı Çalıkoğlu, Mimar, İTÜ
Volkan Lokumcu, Mimar, İTÜ
Elif Çelik, Mimar, İTÜ
Ceren Hancıoğlu, Mimar, İTÜ

SATINALMA
İpek Yürekli – Mimar – İTÜ
Yardımcı Ekip:
Sevince Bayrak
Danışman:
Arda İnceoğlu, Mimar, İTÜ

SATINALMA
Günay Erdem – Mimar, GÜ
Sunay Erdem – Peyzaj Mimarı, AÜ
Yardımcı Ekip:
Engin Esen, Öğrenci
Özgür Yerli, Pey. Mim.
Pınar Özyılmaz, Öğrenci
Tuğba Çetinkaya, Öğrenci

Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Mesleki Tanıtım

Peyzaj Peyzaj Mimarlığı Veritabanı
Peyzaj Mimarlığı
Konu Konu: Bizi tanıyorlar mı? Cevap Yaz | Yeni Konu
Yazan I3urhan – 30 Ocak 2005 20:38 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı

zormimar bence bizi tanıyan kişi sayısı çok az.bende senın gibi 2. sınıftayım ama ne okuyosun diyenlere peyzaj mimarlıgı okuyorum dediğim zaman o nasıl bişey ? diyolar ,anlatıyosun kısaca,sen bahcıvan mı olcan diyolar bu seferde, gelde kafayı taşlara vurma ama artık mimarlık okuyorum diyorum daha kolay oluyor milletin anlaması.zamanla tanıncaz buna inanıyorum,geleceğimiz bence güzeL,bölümümü seviyorum ama ara sıra çok kasılıyorum,oda tadı tuzu oluyo…. herkese kolay gelsin…

Yazan ktupemot – 31 Ocak 2005 17:53 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

merhaba konuyu acan arkadasim;

Merak etmeyelim meslegimizi tanitmaya elimizden geldigince calisiyoruz. Biz pemot olarak turkiyedeki tum ogrencileri bir birlik altinda toplamaya ve birlikte hareket etmeye calisiyoruz. Ve inanin bu meslegin içine girdikce tanindiginizi biliyorsunuz. Kendinizi ifade etmekten korkmayin utanmayin. Diyecegim budur.

ATIL AVCI

KTU pemöt yk baskani

Yazan Ziyaretçi – 31 Ocak 2005 20:46 – Kaydedildi
Ziyaretçi

Mimarım değil Peyzaj Mimarıyım demeye ve inatla her seferinde bahçıvan değil mimar olduğumuzu ,işimizin sadece bitkiler değil tüm çevreyle alakalı olduğunu anlatmalıyız.ancak öyle tanınırız.peki tanınmak yeter mi? yetmez..işsizlik sorunu bu sektörde gerçekten çok sıkıcı bir hal almaya başladı.ben mezun olalı 3 sene olmak üzere hala kendi işimi yapamıyorum..

valla buna sebep olanlara helal olsun.ucu kimlere dokunuyosa artık…deşmeye kalkarsak devletin en başına kadar gider sanırım…yine de yılmamak lazım ama arkadaşlar mezun olunca durumun zorluğunu çok daha iyi anlayacaksınız.. hepimize kolay gelsin..

Yazan zormimar – 01 Şubat 2005 14:56 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı

TEKRAR MERHABA ÖNCELİKLE TEŞEKKÜRLER ORULARIMA YANIT VERDİĞİNİZ İÇİN!AMA TANINMAK İÇİN ÇOK FAZLA BİRŞEY YAPILDIĞINA İNANMIYORUM BİZLER ZATEN BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ AMA DİĞER İNSANLAR TANIMALI BİZLERİ BEN PEYZAJ MİMARI DEDİĞİMDE BİR İKİ KELİMEDE OLSA BİŞEYLER SÖYLEMELİ İNSANLAR BİRAZ DA OLSA TANIMALI İNANIYORUM TANINIRSAK İŞ BULMA İMKANIMIZ ARTACAK!!! MİMAR OLARAK BİLE KABUL GÖRMEDİĞİMİZE İNANIYORUM…SİZE BİRŞEY DAHA SÖYLİYEYİM KAMPÜSTE BİLE BİZLERİN NE İŞ YAPTIĞINI BİLMEYEN O KADAR ÇOK ÖĞRENCİ VAR Kİ!!!SEVGİYLE KALIN MESLEKTAŞLAR MUTLU KALIN…

Yazan pozitif – 02 Şubat 2005 09:38 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

Merhabalar

Ben mesleğimizin tanıtımını daha önce gündeme getirmiştim ama sağolsunlar uzman kullanıcılar bizi kale almadılar..

Mesleğimizin Türkiyedeki en büyük yarası belki budur.

Yaptığımız şeylerden insanları haberdar etmeliyiz..

Yazan Xjr – 02 Şubat 2005 16:41 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Sevgili Pozitif Peyzaj. Konunun dikkate alınmaması gibi bir mevzu yok. Ama yeni mezun arkadaşlar madem “Meslek tanınmıyor” diye düşünüyorlar.. O halde sizin yazılarınızla bu başlığı ve siizin başlığı birleştiriyoruz.

Bizler genelde 1990 mezunu peyzaj mimarlarıyız. Ve bugun 12-15 yıllık meslek hayatımızda en büyük şikayetimiz mesleğin tanınmadıgı degil. Meslek zaten oldukça iyi tanınıyor ve Peyzaj.org un da bunda büyük etkisi var. En büyük sorun meslek dışından olanların bu işi yapıyor olması. Ki bu konuyu bu forumlarda defalarca gündeme getirdik.

Konu sonlarını okumak ve arkadaşlarına selam vermekten başka pek bir faaliyet göstermeyen üyelerimiz gözden kaçırmış olabilir. Ama Özellikle bu sayfadaki Meslek ve Biz adlı başlığı baştan sona tüm üyelerin okumasını şiddetle öneriyorum.

Sevgi ve saygılar

Yazan peyzi – 04 Şubat 2005 16:31 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

slm arkadaşlar

emin olun herkesin bu konuda söylediği bişeyler var,yukarıdaki yazılardanda belli oluyor.ama hala somut bi çözüm yok.ve bu sorunun cevabını bende bilmiyorum.pemöt üyeleri bu konuda çalıştıklarını söylüyorlar ama yapyıkları hakkında hiç bir bilgi yok .bunları bizimle paylaşırlarsa sevinirim…

Yazan pozitif – 05 Şubat 2005 14:00 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

Peki sayın avatar,

BEN YALNIŞ BİR ZANDA BULUNMUŞUM EFENDİM..ÖZÜR DİLERİM BİR AN KENDİ OLUŞTURDUĞUM BAŞLIĞI GÖREMEDİĞİM ZAMAN BİRAZ ÖFKELENMİŞTİM O KADAR..ÇÜNKÜ HER TANIŞTIĞIM İNSANA MESLEĞİMİ TANITMAK ZORUNDA KALIYORUM..BU DA BİRAZ ÜZÜCÜ ÖZELLİKLE ANADOLU İLLERİNDE

SAYGILAR..

Yazan zormimar – 07 Şubat 2005 16:22 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı

benim de anlatmak istediklerim tanınmıyoruz derken insanların bizleri tanımamaları ben mesleğimi tanıtırken insanların bilmemesine kızıyorum düşünün bu mesleği yapacağız ve bu mesleğin insanlar tarafından bilinmesi gerek benimde somut fikirlerim yok şöyle yaparsak tanınırız şeklinde!ama bildiğim birşey var o da tanınmamız gerekli bir arkadaşım demiş insanlara mesleğimizi açıklarken çevre mühendisliğimi diyorlar hayır diyorsun ve açıklıyorsun haa diyorlar!ne birisiyle birlikte kameralar karşısına çıkacak bir peyzaj mimarına nede bir mitinge ihtiyaç var!daha somut fikirleri olanlar söylesin!ve en azından istediğim şey mesleğimizde geçen mimar sözcüğü ve mimar olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi…hepimiz istiyoruz sanırım bunu!!!bir de aklımdan geçen birşey var bir fikir ne kadar doğru sizde görüşlerinizi iletin mesela peyzaj mimarları olarak bir yardım kampanyası başlatabiliriz kapsamlı kimsesiz çoçuklar yararı için yada yaşlılar için belki tanınmamız için biraz da olsa yararı olur!sizler ne dersiniz!?ve istediğim tanınmamız için iyi fikirler bunları paylaşalım!!!

Yazan MİCAN – 08 Şubat 2005 16:09 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
VALLA GÜZEL Bİ FİKİR AMA ÜZERİNDE CİDDİ ANLAMDA ÇALIŞMAK GERKİYOR. BU KONUDA Bİ ÇALIŞMA BAŞLATILIRSA BEN DE GÖREV ALMAKTAN MUTLULUK DUYARIM. YANİ FİKRİNİN YANINDA OLDUGUMU BİL..

Bizi tanıyorlar mı?

Peyzaj Mimarlığı
Konu Konu: Bizi tanıyorlar mı? Cevap Yaz | Yeni Konu
Yazan pozitif – 15 Aralık 2004 10:10 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

Kıymetli meslektaşlarım,

Malumunuz mesleğimiz ülkemizde 7’den 70E tanınmamaktadır. Amacım mesleğimizi herkese tanıtmak ve halkımızı bilinçlendirmektir desteklerinizi umuyorum

Yazan Xjr – 15 Aralık 2004 15:21 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Nasıl bir destek?

Yazan Ziyaretçi – 16 Aralık 2004 15:23 – Kaydedildi
Ziyaretçi
destek olalım ama nasıl?

Yazan Xjr – 16 Aralık 2004 15:50 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

İstanbulda Peyzaj Mimarı olmayanların bile kendini Peyzajcı diye pazarladığı bir durum var ve bizler 12 senedir bunun uğraşını veriyorken, 7 den 70 e mesleği tanımayan kaldımı ?

Bence önce bu gereksiz kesimi temizleyelim, meslek zaten fazla popüler…

Yazan Ziyaretçi – 16 Aralık 2004 15:56 – Kaydedildi
Ziyaretçi

tamam ama bu kesimi nasıl temizleyebiliriz ki? meslekleri olmadığı halde bu işi yapanlardan mı yoksa bu kişilere işi yaptıranlardan mı başlamalı? ve bu nasıl olmalı?

Yazan pozitif – 20 Aralık 2004 11:27 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

Kıymetli meslektaşlarım,

Kastım şu ki insanlar bizim ne iş yaptığımızı bilmiiyorllar..

Bilmeden küçümseyenler oluyor….

Öyle bir telkin yapmalıyız ki artık insanlar bu işe ihtiyaç duyduklarnı anlasınlar..Ve saygı duyup bu mesleği tanısınlar.

Bende kesin bir yöntem bulmuş değilim bu yüzden sizinle istişare ediyorum…

Saygılar..

Yazan deepblue – 23 Aralık 2004 18:07 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Efendim ne yapalım halka seminer mi verelim?

yada bi ara bazı arkadaşlar yapıyodu okullara gidip (ilköğretim di sanırım)

panellere katılıyorlardı….

bi sorun belkide en büyüğü çevre mühendisliğini bizim mesleğimiz olduğunu sanmaları. bu durumda çevre mühendisleride kendi mesleklerini daha iii açıklamak zorundalar…

sevgiler saygılar…

Yazan Ziyaretçi – 25 Aralık 2004 14:09 – Kaydedildi
Ziyaretçi

Sisli abide-i hurriyet meydaninda ( nasil bir meydansa ), izinsiz gosteri yapalim, atv’yi cagiralim, ayni gece bi kac zampara peyzajci’yi favori disco’lara gonderelim, Gulsen’e falan takilsinlar, boylece herkes duyar. Fatih altayli ile Akli kirca’dan olusan bi takim kurar olaylari tartisiriz. Bu isler bu zamanda boyle olur…

Yok efendim herkes bu isi yapiyormus, meslegi onlardan temizlemek gerekiyormus. O zaman da peyzajcilar islerini duzgun yapsinlar ki bahcivan’dan farklari olsun. iki universite bitirdin diye isini ilkokul mezunu bi bahcivandan iyi yapamiyorsan ya da onun ilgi alanina daliyorsan sana kimse yardim edemez ey PEYZAJCI…

Yazan peyzajjj – 28 Aralık 2004 09:13 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı

Saygıdeğer meslektaşlarım şuna inanın mesleğimiz istanbulda veya diğer büyükşehirlerde oldukça popüler bir konumda.hatta büyük miktarlar dönüyor bu sektörde bunu herkes biliyor.tek sorun bu miktarların % 80 ‘inin peyzajla alakası olmayan insanların (birilerinin desteğiyle) ceplerine indirmesi…burda sorun maddiyat değil tabiki ama şuda bir gerçek hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz.bu saatten sonra mesleğimizi kurtarmamız çok zor…yani iş anlamında…çünkü pastanın % 80 ‘lik kısmını pasta her kesildiğinde o insanlar yiyor,daha doğrusu yediriyorlar…ve bunun sonucunda peyzaj yaptığını sanan insanlar peyzajın adını lekeliyorlar. burda bizim yapmamız gereken her işte kaliteye önem vererek,yaptığımız işlerin kalitesiyle bunların önüne geçmek…Çünkü günümüzde artık insanlarda kaliteye önem vermeye alışıyorlar…

Yazan zormimar – 30 Ocak 2005 16:38 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı

MERHABA MESLEKTAŞLARIM BEN KTÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİYİM!SİZLERİN DE GÖRÜŞLERİNİ ALMAK İSTEDİĞİM KONU BİZ PEYZAJ MİMARLARI OLARAK TANINIYORMUYUZ?İNSANLAR BİZLERİ BİLİYORLAR MI?BİZLER MİMAR OLARAK T KABUL GÖRÜYORMUYUZ?BUNLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ DÜŞÜNCELERİNİ BİLDİRMEK İSTEYENLERLE KONUŞMAK İSTERİM….EYVALLAH…

Aç kalmayı göze almazsak kazanmayı da öğrenemeyiz

Konu: Az Maaşı kabullenmek Cevap Yaz | Yeni Konu
Yazan Xjr – 29 Haziran 2004 11:24 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Bu forumda bir arkadaşımız “aç kalmayı göze almazsak, kazanmayı da öğrenemeyiz” demişti.

Yani Paysage ın da haklı oldugu yanlar var, Metastaz ın da..

Yani direnmek nereye kadar? Ve ya birileri su koyup 3-30 a çalışırken, birileri tavır alıp dirense ne çıkar..

2 ucu pis li değnek…

Yazan paysage – 29 Haziran 2004 22:36 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

Hocam seni beni gecelim, olması gerekeni dusunelim..

Olay şudur,

mezun olurken (ki peyzaj mimarlarının %85 i bu şekilde mezun oluyor) proje çizemiyorsak, bitki tanımıyorsak, cad prg larindan haberimiz yoksa, 3d konusunu sadece iç geçirerek “ben de birgün yapabilecek miyim” deyip oturuyorsak, photoshop un neler yapabileceğinden haberimiz yoksa, herşeyi bırak peyzaj mimarı neleri yapabilir, neleri bilmeli, yetkileri neler… bunları dahi bilmiyorsak.. bilemicem, 300 de çok.

Sen direkt mezun olduysan, ahan da diplomam var diyebiliyosan sadece.. vasfın sıfırsa.. i am sorry yani.. bu meslek bunu kaldırmaz.. zaten benim bu duruma sözüm yok.. Kişi kendisini geliştirmeyle yükümlü..

Uzun zamandır piyasadayım.. Benim sözüm deneyimli peyzaj mimarlarının az maaşa tamah etmelerine.!! Yani kimse kendini layık mı görmöyor bilemiyorum ve anlayamıyorum. ya maaş pazarlığı yaparken bile, kendine deger bişçemeyen arkadaşlar var! (ne olursa abi, sen ne dersen abi..)

Ya da ne bileyim.. Oda ne yapabilir.. standart bir maaş uygulaması belki.. (ki bu imkansız, kimse piyasayı standarta bağlayamaz.!)

Eh yani bu durumda olay kişilerde bitiyor. Yetişelim arkadaşlar.. kendimizi yetiştirelim, iş verenlerimize boyun eğmeyi de bırakalım derim.

Yazan Larckoko – 30 Haziran 2004 19:23 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
sen deneyiminle ne kadar kazanıyorsun çok merak ettim doğrusu… sen galiba 1-2 sene iş arayıp bulmadın sana iş gökten zembillle indi aha da sana tecrübe dediler dimi … gerçekten aldiğın parayı yaz bende aldığım parayı yazayım herkes yazsın bakalım piyasası ne imiiş bu maaşın… oda da çalışyor ama piyasa kanunlarına göre değil herhalde aidat peşinde olmalılar çünkü kayıtlı olupta aidat verende fazla yok galiba onlar da haklı çok çalışyorlar…. kolay gele

Yazan Metastaz – 30 Haziran 2004 20:51 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

:)

paysafe..hocam,kusura bakma ama..gercı baksan da bisey ifade etmez.senin neyi savundugunu anlamis degiliz.Bu soylediklerini bizimle degil,turk egitim sistemini yonlendirenlerle tartisman daha dogru olur.aman sakin ha onalrla tartirisken de peyzaj mimarlarinin maaslarini tartismak gibi bi yanlisin icine dusme.bizimle egitim sistemini tartistigin gibi:)

Saygilar..

Yazan paysage – 30 Haziran 2004 21:03 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

“””””Sen direkt mezun olduysan, ahan da diplomam var diyebiliyosan sadece.. vasfın sıfırsa.. i am sorry yani.. bu meslek bunu kaldırmaz.. zaten benim bu duruma sözüm yok.. Kişi kendisini geliştirmeyle yükümlü..

Uzun zamandır piyasadayım.. Benim sözüm deneyimli peyzaj mimarlarının az maaşa tamah etmelerine.!! Yani kimse kendini layık mı görmöyor bilemiyorum ve anlayamıyorum. ya maaş pazarlığı yaparken bile, kendine deger bişçemeyen arkadaşlar var! (ne olursa abi, sen ne dersen abi..)

Ya da ne bileyim.. Oda ne yapabilir.. standart bir maaş uygulaması belki.. (ki bu imkansız, kimse piyasayı standarta bağlayamaz.!)

Eh yani bu durumda olay kişilerde bitiyor. Yetişelim arkadaşlar.. kendimizi yetiştirelim, iş verenlerimize boyun eğmeyi de bırakalım derim.””””””

Anlamak istediğimiz gibi anlamayalım. Eğitim sistemi evet tartısılır ama bu baslık altında değil. Bunun bilincindeyim ve yazdıklarımı buraya tekrar kopyaladım.! Benim senin ne oldugumuz önemli değil, genelin ne durumda olduğu tartışma götürür.. Olay kişide biter.. Bilgi özgüven getirir.. Sanırım sizler de bahsettiğim bilimum cad, 3d, photoshop ve bitki bilmeyen gruptansınız.. pek bi alındınız!

Tartısma beraberinde yanlışı da getirebilir ayrıca ama beni çürütebiliyosan ;)

Piyasa düşük bariz.. neden çünkü bu meslek grubunun imza olayı yok. teknik kadrolarda az yeri var (devlette veya özelde) İnsanlar da özgüven yok dolayısıyla.. Meslek güzel.. içerikli ve detaylı.. ayrıca risksiz değil.. proje berbatsa söküp kaldıramazsın hemen.. (sertt zemin ve yapısal çalışmalardan bahsediyorum… Bitki de aynı şekilde)

Mesleğimi seviyorum. Kazanamasam da hep bu mesleği yaparım heralde..

Yazan Metastaz – 30 Haziran 2004 21:09 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

.)

yok alinmak degil benimkisi.3d smax olsun,photo olsun,arrawdraw ex olsun,ki acad i saymiyorum.bu programlari bilmemek zaten ayip.

bu sekilde tartismayi yonlendirmeyip kisisel savas icine de girmeyelim.

saygilar.

Yazan BlackNerium – 08 Temmuz 2004 16:26 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
işverenlerimize yüzde yüz bilgiyi ve güveni verdikten sonra asla hakkımızın yeneceğine inanmıyorum.bizlerin toprağın çocuklarıyız.işimiz toprakla.kendimizi ağırdan satmak yerine biraz toza toprağa bulanırsak kısacası iyi çalışırsak para muhakkak gelecektir.

Yazan Isun2002 – 13 Temmuz 2004 18:53 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

arkadaslar su bı gercekkı..Okulda öğrenılen bıtkı, çizim, cad bılumum teknık bılgıyle pıyasada ılk etapta tecrubesız pozısyonunda kalıyosun.bunu okuldan yenı mezun olan hıckımsenın aşabıleceğnı sanmıyorum kı eger okurken bıyerlerde çalışmadıysa..

evet ılk işinde para pulu gozun gormuyo bişeyler ogrenıyım yeterkı dıyosun ve ilk işinden 1 ay sonra ayrıldığında yenı bır işe gırerken bıle bu 1 aylık tecrubeyı kullanma sansın oluyo.ılk iş neden 1-2-3 ay gıbı kısa suruyo dersenız bu tanıdıgım bırcok kısıde boyle olmusturkı deneyımsızsın dıye işveren tepene cıkmaya basladıgında çömezlik işe yarıyo ve pat dıye işi bırakabılıyosun nasıl olsa bıraz tecrubem var artık dıye..en azından biyerde çalışma ,ortam tecrubesı kazanmıs oluyosun..

yazıyı yazarken aynı zamanda proje yetiştirmeye çalışıyorum onedenle cumlelerımde anlamsız taraflar anlam kargaşaları olabılır:)butun olarak algılayın..

yanı ucuza çalışmayı sadece okulu yenı bıtıren arkadslarda anlayışla karşılayabılıyorum..

saygılar ve bol kazançlar..

Yazan Novice – 21 Ağustos 2004 18:05 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı

Arkadaşlar yeni okula gidecek yani benim gibi yeni peyzaj kazanmış birisi için çok karamsarsınız…!!!

Yazan caglayan – 30 Ağustos 2004 17:51 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
novice aynen ben de katılıyorum!nasıl insanlarsınız anlayamadım!adam gibi biri çıkıp da şu mesleğin … gibi iyi tarafları da var demiyor! herkes boşu boşuna okumuş imajı çiziyor!abi daha okulumu bile görmeden bölüm hakkında bu kadar da olumsuz şey duyulmaz ki!

Staj ve Çalışma

Yazan Ziyaretçi – 21 Şubat 2004 20:17 – Kaydedildi
Ziyaretçi
ben ali kemal peyzajcıyım ve okumaktayım bana bu yaz sezonu için çalışabileceğim ve kendimi geliştirebileceğim bir iş bulabilmem için nelerin gerektiğini söyleyebilir misiniz? ve staj yaparken dikkatetmem gerekli olan hususlar hakkında da biraz bilgi rica edeceğim şimdiden görüşleriniz için teşekkür etmeyi bir borç bilirim

Yazan parador_19 – 27 Şubat 2004 21:37 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
eğer bu foruma firma sahibi peyzaj mimarları giriyor sa benim isteğim kendi firmalarında staj olanakları varmı varsa kontenjanın nedir yazabilirlermi acaba?
şimdiden teşekür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Yazan Xjr – 28 Şubat 2004 14:40 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Peyzaj.org Forum’u firma sahiplerinin takip ettiğini gözlemliyorum.
Ancak Peyzaj Mimarı olan firma sahibi var mı? bu tartışılır. Genellikle piyasada Peyzaj işleri (bu tabiri özellikle kullandım) yapan firma ve kişilerin %70 i Peyzaj Mimarı değil. Tamam 3 otuz a Peyzaj Mimarı çalıştıran firma ve kişiler de var.
Ben 14 yıllık Peyzaj Mimarıyım ve ofis bazında Peyzaj Mimarlığı hizmetleri veriyorum. Peyzaj Mimarı adayları, kendilerini yetiştirmek ve piyasa koşullarına adapte etmek istiyorlarsa, yine kendileri gibi Peyzaj Mimarlarının yanında staj yapmalıdır.
Peyzaj işleri yapan firmalarda staj yaptıkları taktirde; kendilere yön gösteren bir muhatap bulmakta zorlandıkları için, angaryalarla dolu bir staj dönemi geçirecekler ve belki mesleklerinden de soğuyacaklar.
Bizim bu amaçlı staj personeli taleplerimiz olacak ve bunu yaz dönemi kontenjanlarını belirleyerek yapmayı planlıyoruz. Takriben, aylık 1-2 şer kişi ve totalde bir yaz dönemi için maximum 6-8 staj personeli anlamına geliyor.

Yazan nurcan – 06 Mart 2004 12:03 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
ben süleyman demirel üniversitesi peyzaj 1.sınıf öğrencisiyim bu yaz sezonunda istanbulda staj yapmak istiyorum mail atarsanız sevinirim

Yazan nurcan – 06 Mart 2004 12:15 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
süleyman demirel üniversitesi peyzaj 1.sınıf öğrencisiyim istanbul anadolu yakasında staj yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim
cana_r@mynet.com

Yazan nurcan – 06 Mart 2004 12:21 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
merhaba ben süleyman demirel üniversitesi peyzaj 1.sınıf öğrencisiyim buyaz kendimi geliştirebilecegim bir şirkette staj yapmak istiyorum fakat birçok yere baş vurduğum halde olumlu bi sonuç alamadım bana yardımcı olursanız sevinirim mail adresim ;
cana_r@mynet.com

Yazan Ziyaretçi – 20 Mart 2004 19:55 – Kaydedildi
Ziyaretçi
arkadaşlar kusura bakmayın ben sizden yardım istedim tek isteğim bu bölümde çalışırken dikkat etmem gereken hususlar hakkında biraz bilgiydi ama bakıyorum ki uzaktan yakından alakası yok bu bölüme yazılanların burası iş ya da staj için yazı yazıp cevap alacağınız bir bölüm değil tekrar özür diliyorum ve sadece bilgi istiyorum teşekkürlehr ali kemal

Yazan peyzajizm – 21 Mart 2004 19:34 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
doğa peyzaj yalova
yalova da staj yapmayı düşünenler için tavsiye ederim çok şey öğrenir kendinizi geliştirirsiniz…
uygulamaya yönelik bir şirket ulaşmak için
dogapeyzajyalova@yahoo.com

Yazan peyzajizm – 21 Mart 2004 19:40 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
bir de arkadaşlara tavsiyem var
peyzaj teknikerlerine özellikle projeler çizerim şeklinde ibareler var diğer sayfalarda da buna benzer hatalar var peyzaj teknikerleri proje çizmezler okurlar.. ara elemandırlar uygulama ile ilgili p.m.larına yardımcıdırlar ve hatta yol bile gösterirler.. vs. mesleğin terini bilmek başarı getirir diye düşünüyorum..
2001 ankara peyzaj mezunuyum yerimizi bilelim…
sevgilerle

Yazan Ziyaretçi – 23 Mart 2004 11:46 – Kaydedildi
Ziyaretçi
ben eğrdir m.y.o nda okuyorum ilk sınıftayım ve staj için bir mimarlıkm bürosu arıyorum henüz ilk sınıf olduğum için auto cad i iyi kullanamıyorum istaanbulda bir büroda stajımı yapmak istiyorum eğer ilginirseniz bana;

adonislord@hotmail.com

adresiyle ulaşbilirsiniz.

Peyzaj Mimarı Peyzajcı

Yazan Ziyaretçi – 20 Ocak 2004 01:26 – Kaydedildi
Ziyaretçi
sevgili sinan

yaptığım yazıda dangalakca ibareli bir tanım dan bahsetmiyorum ve hiç kimseye dangalakca tanım yaptığını da ima dahi etmiyorum.EĞERKİ BİR PEYZAJ MİMARI PEYZAJCI ifadesini kullanıp bunu bu forumda peyzaj mimarlarının bulunduğu bir alanda tanımlamaya çalışıyorsa ben hala utanıyorum.

bu utanma kendimi yada belirli bir zümreyi üstün görmekten değil ancak kendi içimizde ,peyzaj mimarı unvanının telaffuzundan dahi çekinen yada kolaycılığa kaçıp peyzajcı diyen bir peyzaj mimarı zihniyetinin var olmasından öte değildir.

yaptığım tanım türk dil kurumu sözlüğünden dir.
buradaki anlam

-ey dostum sen bu meslek disiplinin eğitimini aldın hala tanımsızsan (=kendini tanımlayamıyorsan ) bak sana verilen en usturuplu tanım budur-
anlamında dır.

ifade edebilmiş olduğumu umarım…

nakkare

Yazan pmsinan – 20 Ocak 2004 11:17 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
bu sefer daha iyi oldu… demek istediğini anlıyorum, yalnız bu “peyzajcı” kelimesinin bu kadar üstünde durulmasına gerek olmadığını düşünüyorum. forumun ismine “Peyzajcılar” diyerek bir şekilde kısıtlandığımızı düşünmüyorum. “Peyzaj Mimarları ne biliyor” osaydı daha güzel olurdu, evet. ancak bu kadar büyütmeyelim. Kendimizle barışık olmamız gerekiyor, forumun içeriğini doldurabildiğimiz sürece isim çok önemli olmuyor. Örneğin internette elektrik mühendislerinin veya bölüm öğrencilerinin bu tür forum, haberleşme sayfalarında “ceryancı” ismini çok kullandıklarını gördüm. Dediğim gibi “peyzaj mimarları ne istiyor” denilseydi daha iyi olurdur şeklinde düşünüyorum. “Peyzajcılar ne biliyor” sorusundanda ben “peyzaj mimarları ne istiyor” sorusunu anlıyorum yada anlamak istiyorum.

Yazan olmstedian – 20 Ocak 2004 15:24 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Konuyu açan Durcan’ ın ilk mesajı aşağıda:

“Peyzajcı” diye bir kelime varmı yoksa bizler mi oluşturmaya çalışıyoruz?
Bence mesleğimizi küçümsemememiz ve küçümsetmememiz gerekiyor.
“CI” eki yerine “Mimarı” daha uygun değil mi? :)

Konuyu açarken bilinçli atılmış bir başlık bu. Boşuna üzmeyin birbirinizi bu konuda.

Yazan paysage – 20 Ocak 2004 23:31 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
Peyzajcı kelimesine takıldığımıza göre aşmamız gereken bir hayli yol var demektir.
Bunlar ufak tefek.. Önemsiz değil ama bu kadar yer ayrılmamalı.

Bir de şu var,
Ressamlık bile eğitimle insanlara verilebilirken, peyzaj mimarlığında tasarımı nasıl sadece güzel sanatlar fakültesine mal edebilirsiniz!
Biz mesleğimizi kendi içimizde sindirememişiz demekki daha. Yapabileceklerimizi bilmiyoruz. Ya da başka açıklama>>>>Çok güvensiziz.

Bu meslek ülke bazında da çalışabilir, kentsel alanda da, balkon düzenlemesi bile yapar.
Biz mesleğimizin içeriğini biliyor muyuz?
Kendimizi 100 milyonluk görürsek asla 150 mlyn alamayız. Kendimizi zaten geliştiremeyiz.
Pİyasada 2 milyara çalışan peyzaj mimarları var. Kara kaşına kara gözüne almıyolar bu maaşları. Bilimum uygulamalarda bulunmuş, birsürü pc programı bilen ve iyi tasarımcılar bunlar. Kendilerini de kabullendiren kişiler.

Azcık araştıralım mesleğimizi. Bunları da tartışalım.
Neleri bilmemiz gerektiğini birbirimizden öğrenebiliriz mesela.

Maşallah herşeyi süper yeriyoruz :)
Mesleği, oda çalışmalarını..
ciddi eziğiz galiba ha?

Yazan chicheck – 21 Ocak 2004 00:15 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
Paysage çok haklısın…
Ben herhangi bir peyzaj mimarına 2 milyar maaş verdiklerini duymadım, ilk senden duyuyorum. Tek tük de olsa varmış demek.Bu sevindirici…
Şu an serbest çalışıyorum, yazdan beri topu topu iki iş görüşmesi yaptım, yaklaşık 7 senedir pc kullanıcısıyım ve meslekle ilgili bahsi geçen tüm programlara hakimim. Ama bana 500 milyondan yukarı maaş teklif eden olmadı, istediğim ücreti anormal buldular (800milyon-1 milyar). Bu iş görüşmesi yaptığım yerler hem de hatırı sayılır isim yapmış yerlerdir ve istediğim ücreti çok rahatlıkla verebilecek kapasitededirler. Yani çok birşey bilmeniz de, tecrübeniz de işe yaramıyor. Ölü sezonlarda peyzaj mimarına verdikleri maaşa acıyan bir sistem içindeyiz. Halbuki iş sezonunda tam kapasite çalıştırarak, emeği de maaşı da fazla fazla çıkartıklarının farkında değiller galiba. Bu konuda çok kızgınım, söyleyecek çoook şeyim var ama ben konuştukça sinirleneceğim ve uslubumu bozacağım o yüzden fazla konuşmak istemiyorum. 1.5 senedir ucundan, kıyısından ve bazen ortasından bu piyasadayım. Bu süre, şööyle silkinip kendime gelmeme yetti, hayalciliği bıraktım artık.
En iyisi anlaşabildiğin ortaklar bulup kendi işini yapacaksın, işi öğrenene kadar sömürülsen de yutup hazmetmeye bakıcaksın. Yazdıklarım kimilerini kızdırabilir ama bunlar sistemin realiteleri, ve benim yaşadıklarım…
Yine de mesleğimi seviyorum…Siz de sevin…

Yazan elmyra – 21 Ocak 2004 00:48 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
paysage ilk olarak 2 milyar maaş alan kişiler için (genel olarak) herseyı oyleyebılırsın ama ıyı tasarımlar dıye genelleyemezsın, kesinlikle katılmıyorum; hatta benım kızdıgım nokta bu!
Fakülte bazında incelersek; bence olması gereken peyzaj mimarlığının ortak bir fakültede toplanmasıdır, ne ziraat, ne orman ne de güzel sanatlar.. çünkü bizim mesleğimizde hepsinden birer parça var; bunlar parça parça düşünülemez ki!

Yazan Ziyaretçi – 21 Ocak 2004 02:34 – Kaydedildi
Ziyaretçi
sevgili sinan

ben o acıklamayı senin daha iyi bulman için yapmadım.Yazdıklarımın anlaşılamamasından yada anlaşılır olarak yazmadığımdan yaptım.

“bu sefer daha iyi oldu… “şeklindeki ifaden de bence hoş değil

nakkare

Yazan Ziyaretçi – 21 Ocak 2004 02:40 – Kaydedildi
Ziyaretçi
sevgili cüneyt

umarım ilk yazdığımın açıklamasını okumuş ve peşin hükümlülük konusunda ,üstünlük konusunda benim hangi acıdan baktığımı ifade etmeye çalışma gayretimi dikkate almışsındır.

nakkare

Yazan Ziyaretçi – 21 Ocak 2004 02:50 – Kaydedildi
Ziyaretçi

Mesleğimizi geliştirmek standartlarını saptamak ve ölçüyü neye göre aldığımızı tespit etmek ,bu amaç uğruna izlenmesi gereken yollar ne olmalıdır neler yapmamız gerekir.

acaba kafa yormamız gereken konular bunlar ve buradan türetilecek konular olsa daha mı akıllıca olur.

nakkare

Yazan GizmoPm – 21 Ocak 2004 03:22 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
Konu yavaş yavaş yerine oturmaya başaldı, bi kaç pürüz haricinde…

Yukarıdaki yazılarda tasarım-uygulama alanına değinilmiş. Ben de bi kaç bi şey söylemek istiyorum müsadenizle.

Doğaçlama yapmak; tasarımda mı uygulamada mı.
Bi kere tasarımda doğaçlama olmaz. Yaptığınız şeye doğaçlama mı dersiniz ya da başka bir tanım mı yaparsınız o ayrı bi konu, ama sonuçta yapılan tasarımın ta kendisidir.
Uygulama da doğaçlama yapılmalımıdır.
Uygulama doğaçlama yapılmamalıdır. Doğaçlama yapıyorsanız bu sizin uygulanabilir proje yapamamanızdan kaynaklanır. Son zamanlara kadar büyük projelerde dahi, özellikle tasarımcısıyla uygulamacısının farklı olduğu projelerde, uygulamanın projeye uygunluğu %60’lara ancak varabiliyordu. Ancak sizn de bildiğiniz gibi son çıkan ihale yasaaı artık bu tür ‘doğaçlamalara’ olanak tanımamaktadır.
Tasarımcı projesini yaparken alanı birebir yaşamalı (ya da en iyi nasıl algılıyorsa) alan-çevre-kullanıcı ilişkilerini gözardı etmeden tasarımını ortaya koyabilmelidir. PEYZAJCI ( bu kelimeyi nakkare biraz daha utansın diye yazdım ) kendi çizdiği projenin uygulamasında doğaçlama yoluna gidiyorsa, sağlıklı proje ortaya koyabilme konusunda kendisini bir ölçüp biçmelidir.

İşsiz Kalmak

Yazan Ziyaretçi – 18 Ocak 2004 22:42 – Kaydedildi
Ziyaretçi
sevgili meslektaşlarım,yapabileceğimiz en iyi şey kendimizi keşfetmek. gerçekten peyzaj mimarlığını heralanında yapabiliyormuyum?? biraz sınırları aşıp bu bölümü branşlara ayırmak lazım.biri tasarımı iyi yapar diğeri sunumu diğeride uygulamayı..ama bizde bu yok tasarımı iyi yapan (fakülteden çok biliyorum )kemküm sunamaz,biri gevezelikle işi götürür tasarımında iş yoktur..örnekleri çok insan illa peyzaj mimarlığından mezun oldu diye bunu yapmak zorunda da değil tabi yapmak en güzeli açık görüşlü olmak lazım işi okulda öğretmezler sadece meslek bakışını ve tekniği öğretirler bakmayı öğrenen işi kapar..bazısınında not ortalaması iyidir peyzajın tanımını yapar:)satışını yapamaz..yine diyorum kendinizi keşfedin işsiz kalmazsınız..

Yazan Ziyaretçi – 19 Mart 2004 17:01 – Kaydedildi
Ziyaretçi
bir an önce G-8 ülkerinde olduğu gibi doğal kaynak potansiyelini sosyo-ekonomik bir planlama ile bir çok meslek odasının iş birliği içinde hazırlaması sağlayacak bir çalışma başlatılmalı … böylece yatırımların gerçekçi zeminlerde ve sürdürülebilir hale getirilmesi…
kaynakların ekonomik yönlerinin yatırımcıya işletmeleri hangi iktisadi alanlarda harekete geçirmesine ilişkin kurumsal yapı oluşumu sağlanabilir. Hazine arazilerini bir kullanıma mevcut doğal potansiyeli göz önüne alınarak hizmete yatırıma açabilir devletin ilgili bakanlıklarının DPT ve APK nın incelemeleri ve onayı altında yeni bir ekonomik kalkınma sağlarız…

Yazan pmsinan – 19 Mart 2004 23:07 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
..böyle birşeyi senden, benden önce düşünmüş merciler var.iktisadi anlamda neyin ne zaman yapılması gerektiği konusunda illaki bir yerde bir şeyler hazırlanmıştır.boşuna kürek çekmeyelim diyeceğim ama denemekte de fayda var mıdır? olabilir…

Yazan Ziyaretçi – 25 Mart 2004 10:21 – Kaydedildi
Ziyaretçi
melih arkadaşım,

sinan doğru söylüyor.

bu konuda plan arıyorsan DPT’ye ( devlet planlama teşkilatı) bir uğrayıp, cumhuriyet tarihi boyunca yapılan binlerce planı, onbinlerce projeyi görebilirsin, yada en azından dpt sitesinden en güncellerine söyle bir göz atabilirsin.

kanımca bu ülkenin artık planlardan ziyade eylem kararlılığına ihtiyacı var.

Yazan safe – 15 Mayıs 2004 12:44 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
hani olurya bazen umutsuzluğa kapılırız bunun nedeni iş bulamamamız,yaptığımız projenin bir türlü oturmaması kendimizi yeterince gösteremediğimize inanmamız olabilir.bazende özel sorunlar… umutsuzluğa kapılmak mı yoksa dört elle yaşama ve mesleğe sarılmak mı?

Yazan olmstedian – 15 Mayıs 2004 14:31 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Dört elle yaşama sarılmak. MEsleğe sarılmak mutluluk değil, daha fazla mutsuzluk getirir. MEsleği ile mutlu olan birisi mesleği uğruna pek çok güzelliği bir kenara bıraktığının farkında değildir.

Yaşamın değeri ölümle burun buruna kalınca daha iyi anlaşılıyor. Bana güvenin.

Yazan Xjr – 15 Mayıs 2004 23:27 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı

Peyzaj.org forumda genel konuları, sık sık ve satır satır okumaya gayret ediyorum…

Genel kanı bu yönde.. meslek kötüye mi gidiyor. sektör batıyor mu?
iş bulamayacakmıyım kaygıları vs.

Genellikle iş ilanları ile ilgili forumun 15bin kez okundugunu görünce bende durumu daha net idrak ediyorum.

Dileyen arkadaşlar, sorularını, sorunlarını çekinmeden yazabilir ve sorabilirler.

Dogru adımları atanların ve yolunu mantıklı çizenlerin iş yaşamı yolunda gidecektir. Başarı grafiğini çizmekte ve başarı öykülerini oluşturmaktan kimse korkmamalı.

Yazan Ziyaretçi – 16 Mayıs 2004 21:56 – Kaydedildi
Ziyaretçi
valla bende bu yıl mezun olcam ama iş bulma ümidim yok tabi neyse bende yüksek lisansa başvurcam başka bölümde tabi aklı olan sakın ha sakın peyzajda yüksek lisans falan yapmasın!!!! ya bide başka bölümlerden gelip y. lisans yapanlar varya kıl oluyorum onlara!!! bende onların işini ellerinden alcam eeeeee burası türkiye bu da peyzaj :)

Yazan safe – 20 Mayıs 2004 10:25 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
sanırım herkes umutsuzlarını bi kenara bırakmış işte bu çok güzelll

Yazan Ziyaretçi – 21 Mayıs 2004 11:19 – Kaydedildi
Ziyaretçi
İşsizlere acilen iş bulmalarını diliyorum…

Mezuniyet ve iş bulma

Yazan Larckoko – 19 Ocak 2003 16:57 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
merhaba ben korkmaz ben 4. sınıf peyzaj mimarıyım ktü de okuyorum. bana kalırsa kendimi geliştirip piysya giridikten sonra en az beş yıl için de kendi fiyatımı kendim koyarım diyorum, çünkü yapacağım şeylerin bu kadar ucuz şeyler olduğunu zannetmiyorum. bunun için elimden geleni yapacagım, tabiki bu kişisel bir görüş kimse kızmasın bana. çünkü sizler şimdi beni çömez diye görüyosunuz, piyasayı bilmiyor, hayal kuruyo diyosunuz. ama benim için hayal değil bunlar, çünkü bizim işleri peyzaj mimarları değilde önüne gelen herkes yaparsa kimse para kazanamaz tabi. ama ne olursa olsun bizler elimizden geleni yapalım odaya baskı kuralım ve de peyzaj mimarlığının hak ettiği değeri kazanmasını sağlayalım. ben sabrediyorum çünkü 7 ayım daha var peyzaj mimarı olmama …herkese bol kazançlar.

Yazan Ziyaretçi – 19 Ocak 2003 22:15 – Kaydedildi
Ziyaretçi
doğukan,
galiba anlatmak istediğim şeyi yanlış anlamana üzüldim… olabilir. okuduğun okul, edindiğin arkadaşlar kişisel tercihtir değil mi? bu benim kişisel seçimin doğrultusunda verdiğim bir tepkiydi…

Yazan Ziyaretçi – 20 Ocak 2003 16:48 – Kaydedildi
Ziyaretçi
Arkadaşlar.hepimiz bir yerde haklısınız.ama bu işin sonu yok.yani yaptığımız-çizdiğimiz proje atıyorum 3 milyarsa ve başka arkadaşlar (ekonomimiz malum) şartlardan ötürü bu sözkonusu projeyi 1’e 1,5’a çiziyorsa vatandaş ta gider ona çizdirir ve bu durumda da asla o emeklerimiz hak ettiği değeri alamaz.Çünkü piyasada olan şey aynen bu.Peyzaj Mimarları Odasının çıkarmış olduğu belli fiyatlar var.İşte arazi şekline göre, yok m2 ye göre vs.. fiyatlar.Ama kaçımızın bundan haberi var ve kaçımız uyguluyoruz.Benim bu konudaki önerim şu: Odamız bu fiyatlar üzerinde tekrardan bir güncelleme yapsa ve bu piyasada (artık kanunen mi olur bilemiyorum) bu fiyatların altına düşmesek(üstüne çıkabiliyorsak tabii çıkarız ama..)Bir zorunluluk getirilse bu konuda..Emin olun ozaman hem emeklerimizin değerini alırız hem de iş yaptığımız insanlar pazardan sebze alır usülü pazarlığa girişmezler artık..Maaş konusuna gelince sevgili Doğukan..bu tamamen farklı bir olay.Aslında yine aynı paralellikte ama yine de farklı bir olay.Bu konuda bir sınır getirilebileceğini sanmıyorum.evet 300 alan da var 1,5 alan da..Bu tamamen şirketimizle kendi aramızda..Bence tabii.Saygılarımla..

Yazan Ziyaretçi – 20 Ocak 2003 16:55 – Kaydedildi
Ziyaretçi
Arkadaşlar.Yeni bir forum sayfası açmayı düşündüm.Bu forum tamamen bizim mesleğimizi ilgilendiren, bize katkısı olacak kitapları birbirimize tanıtacağımız ve nasıl temin edebileceğimiz konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir forum olacak..Yardım aldığımız kitapları burada birbirimize tanıtabiliriz..Bugünlerde alışveriş merkezleri içerisindeki küçüklü-büyüklü bitki havuzları konusunda proje ve uygulama çalışmalarım oluyor.Ama tabiki bu konuda en iyisini yapmak istediğim için kendimi tam anlamıyla yeterli görmüyorum.Bu konuda bilgisi olan ya da bana yardımı olacağına inandığı kitaplar olan arkadaşlar varsa ilgilerini bekliyorum..Teşekkürler..
Saygılarımla..

Yazan çizgi – 20 Ocak 2003 18:21 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
ben de kitap konusunu araştırma içindeyim. taksim literatür kitapevinden ilgilendiğim konularla ilgili kitap adlarını aldım . (bizzat inceleyerek)…:)
1.The art of outdoor lighting
Landscapes with the beauty of lighting
Rockport – Randal whitehead
2. outdoor rooms designs for orches,terraces,decks,gazebos
julie d.taylor- foreword bye barbara berry
3. time saver standarts for landscape architecture-
mc. graw-hill ınternational editions- charles harris
nicholas t.dines
4.dış mekan süs bitkileri ve peyzajda kullanım
flora yayıncılık- dr.gürkan ceylan

5. t yayın grubu
peyzaj mimarlığı 1- peyzaj mimarlığı 2
projeler uygulamalar
6. düşünme ve anlatım aracı olarak – eskizler
helikon yayınları- necati inceoğlu

Yazan Ziyaretçi – 22 Ocak 2003 22:25 – Kaydedildi
Ziyaretçi
ben sadece maaştan bahsetmedim… proje bedeli örneği de vardim zaten… yani bu ülkede peyzaj projesine 70-100 milyar(sadece proje min. 80 pafta) paralar da veriliyo.. hakedene değeri veriliyo yani.. yeterki haketmeyi bilelim :) tasarımın sonu ve kriteri yok.. iyi yap seni seçsinler.. atarabasına çiçek döşeme!! :)

Yazan özge – 23 Ocak 2003 13:42 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNE benim gibi iş arayanlardan çok bulabıldiğimiz işleri yazsak sanırım daha net olacak. ben izmirliyim. ancak istanbul ve bodrum gıbı şehir dışı işlerle karşılaştım. ilgilenenler için açık adres ve tel lerini bildireceğim. sizde kendi şehrınız dışındaki ilanları iletirseniz cok sevıneceğim……

Yazan Ziyaretçi – 23 Ocak 2003 22:35 – Kaydedildi
Ziyaretçi
Sevgili özge.Bu forumu iş ilanları için açmıştık ama bu konuyu (İŞ İLANLARI) isimli foruma taşıdık.Bütün iş ilanları orada,oradan ulaşabilirsin.Senin bahsettiğin işlere gelince bu konularda beni bilgilendirirmisin.Ben Kocaeli’nde çalışıyorum ama herzaman daha cazip fırsatları değerlendirmek taraftarıyım.Şehir ile ilgili bir kısıtlamam yok..Bilgi vermeyi düşünürsen e-mail: fatosyildiz@hotmail.com…

Yazan Ziyaretçi – 23 Ocak 2003 23:11 – Kaydedildi
Ziyaretçi
sevgili başak.. hukuki bi kısıtlama çok zor.. yine insanlar diplomasını kiralarlar en fazla.. :) yada altına bi imza atanlar elbet olacaktır… her iş yoluna uydurulur.. önemli olan farkı ortaya çıkarmak derim ben ısrarla…

Yazan turkadam83 – 31 Ocak 2003 20:56 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
merhaba;
benim bahçe tasarımı ile ilgili bir proje hazırlamam gerekiyor. Elimde boyutları belli bir bahçe var. önerilerinizi, yorumlarınızı, faydalanabileceğim kitapları kısacası bana yararlı olacağına inandığınız her türlü bilgiyi bekliyorum. ilgililere ayrıntıları gönderebilirim.

Peyzaj Mimarlarının Geleceği

Yazan cenkcagdas – 25 Aralık 2002 12:29 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
” Adam tekstilci, 1 mimar 1 Peyzaj mimarı ile Peyzaj şirketi kuruyor.
Gazeteye ilan veriyor, gidiyorum 300milyon veriyor.”…

ticaret hayatındaki beceriyle okumuşluğun doğru orantısı yoktur bence. o ayrı bir yetenek. aksi olsaydı bütün üniversite mezunları kendi işinin patronu olurdu. ama şu konuda haklısın ki az maaş verirler. neden mi? çünkü o ücrete çalışan birileri vardır malesef. bugün “yeni mezun” bir elektronik mühendisini 700 $ ın altında çalıştıramazsınız çünkü çalışmazlar.Bir doktor tabibler odasının belirlediği vizite ücretinin altında vizite uygularsa önce ikaz edilir ; devam ederse meslekten men edilir.sekterler (yönetici asistanı diyorlar artık kendilerine) maaşları bile bizim maaş limitlerimizi aşmıştır. ben eğer 300 milyon maaş veren bir yerin kapısını çarpıp çıkarsam ve diğerleri de aynı şeyi yaparsa o işveren 400 milyonu , olmazsa daha fazlasını deneyecektir.bence hakettiğimiz -bugünkü şartlara göre,geçinebilmek için minumum sınır-750 milyon TL+ sigorta + primdir.(MINIMUM!!!) Brüt olarak bizim firmaya olan maaliyetimiz ayda -yaklaşık- 1 milyar TL olacaktır. O firmanın aldığı işleri düşünürseniz bu rakam firma için en alt gider kalemlerinden biridir.
PMO nun üzerinde durması gereken konulardan biri bu olmalıdır : “mesleki organizasyon ve bilinçlendirme “. proje fiyatları , ücretler , çalışma şartları, vs.

Kendi piyasamızı oluşturabilmemiz için gerekirse bir süre açlığa tahammmül etmemiz gerekecektir. BU BİLİNCİN EN KISA ZAMANDA OLUŞMASINI DİLİYORUM…

Yazan handis – 26 Aralık 2002 22:19 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
Mezun olalı 6 ay oldu fakat gönlumde yatan kentsel tasarım ve peysaj mimarisini bir türlü icra edemedim cünkü bu konuyla ilgili makamlar bulamadim.Öğrenciyken cok basarılıydım ama su an kendi mesleğimden inanılmaz soğudum çünkü sanatımı icra edemiyorum. Tasarım yapmak istiyorum.Şimdiye kadar hep ütopik seyler tasarladım.Yaptığım tasarımların hayatın ta kendisi olmasını istiyorum, ama nasıl?En ufak fikrim yok..

Yazan vetch – 05 Ocak 2003 20:22 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
Deneyim denen sey kesinlikle mesleki deneyimle alakalı degil. Musteriye sen bahceyi satabiliyor musun? 5 milyarlık bahceyi 20 milyara satıyor musun? Tamam sen deneyimlisin demek. Soyle bir bakın etrafınıza 3 tane Cupressus dikip bahce diye cıkarıyorlar. Neden? Peyzaj mimarı mı yapıyor o bahceyi? Sanmıyorum daha peyzaj kelimesini soyleyemeyen adamlar acık alan tasarlıyorlar. Yazık…

Yazan Ziyaretçi – 06 Ocak 2003 02:03 – Kaydedildi
Ziyaretçi
Sana katılıyorum Başak.Elektrik işini elektrik mühendisi,harita işini harita mühendisi yapıyor ama..peyzaj işini önüne gelen yapıyor.Türkiye’de herkes peyzaj yapıyor.Bunu nasıl önleriz bilmiyorum ama sinir ediyor beni.Şuan Antalyada bir tornacı peyzaj yapıyor. ya da bu küçümsemek değil ama üç tane çiçeği bir dükkana koyup çiçekçilik yapan insanlar artık tabelalarına PEYZAJ yazıyor..Ne sıkıcı..

Yazan vetch – 07 Ocak 2003 14:41 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
Bence bu konuda insanların bir referans numarası olmalı. Nasıl Amerika’da herkes dedektif olamıyorsa burada da herkes peyzaj burosu acamasın. Pretisyen hekimlikle uzmanlık arasındaki fark gibi birseyler yapaım yani hukuki anlamda bir kısıtlama getirilmesini saglayalım. Cevre Bakanlıgına ya da İmar iskan mudurlugune basvurulabilir diye dusunuyorum.

Yazan Yönetim – 12 Ocak 2003 02:38 – Kaydedildi
Forum Yöneticisi
Peyzaj Mimarları odasına gelen bir maili aynen yayınlıyoruz:

Değerli Meslekdaşlarım,
Biz Peyzaj Mimarlarının işinin çok zor olduğu kuşkusuz hepimizin malumu. Mesleğimiz oldukça eski olmasına karşın, kamuoyunda henüz tam anlamıyla etkin ve kabullenilmiş değiliz. Konuyla ilgili hiç bir akademik eğitim almamış kişiler dahi bizlerin proje ve uygulamalarını aynen tatbik edebileceklerini iddia edip, mesnetsiz ve sağlıksız bilimle eğitimle ilgisi olmayan eleştirilerini de bizlere yansıtabilmektedirler maalesef. Bu çirkinliğin daha da üzücü olanı peyzaj mimarlığı ile iştigal eden firmaların da sözünü ettiğim mesleksiz kişilerin tutumunun aynısını bizlere yani peyzaj mimarlarına karşı örneklemeleridir.
Doğa şartları ve hava şartları tüm doğru uygulamaları yapmış olsak dahi bizleri sıkıntıya sokmaktadır zaman zaman. Üstelik mantar türü problemler de çim uygulamalarında sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri.
Acarkent’te Nisan’da ektiğim çim, Mayıs’ta mantar hastalığına yakalandı. Gerileme başladı. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ilaç uyguladım. İlerleme engellendi, fakat görüntü olumsuzdu. Eylül’de havaların serinlemesiyle gelişim gözlendi. Ekim ayı içinde kök havalandırması, kumlama, ara ekim, kış gübrelemesi yapıp tam verim için çimlerin kardeşlenme dönemiyle beraber beklenen sonucu sağlayacak şekilde planlama yapmıştım.
Bu dönemde bahçe sahiplerinin sıkıntılı olması da doğal. Çünkü işimizin problemlerini, doğa ile mücadelemizi bilmiyorlar. Bilemezler. Ama doğal olmayan aynı günlerde TURKUAZ adıyla bilinen bir firmanın işime, benimle hiç görüşmeden, problemleri dinlemeden müdahale etmesi. Bahçe sahibini tamamen farklı yönlendirmesi, beni haklı olduğum bir konuda sıkıntıya sokmasıdır.TURKUAZ’a işverenle beraber toplantı yapmamızı, çözümü ortak konuşmamızı önerdim. Biz orada idik Turkuaz yoktu. Telefonlara da cevap alamadık.
Daha sonra Turkuaz’ın o işi alma adına böyle bir davranışı örneklediği ortaya çıktı. Çimi kazıdılar ve yeniden ektiler. Benim henüz tamamlamadığım ve özveriyle uğraştığım bir işe hiç bir etik çerçeveye sığdıramadığım biçimde müdahale eden, beni zor duruma sokan Turkuaz firmasının sadece bana değil peyzaj mimarı kavramına da zarar verdiği kanaatindeyim.

NADİDE PEYZAJ Nadide Ayhan

Yazan vetch – 15 Ocak 2003 20:16 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
O 300 milyon meselesi bence biraz da senin sanssızlıgın cenkcagdas. Ben de peyzaj mimarıyım, peyzaj isi de yaptım, bazı insaat firmalarından en az 600 milyon +yemek+yol+SSK aldım. O tarz seyler biraz konusma seklinle de alakalı. Sen kendi kaliteni koruyup adama “kardesim ben bu isi biliyorum, sana para kazandırırım ama sen de bana hakkımı vereceksin” tarzında kararlı konusursan istedigin parayı iyi kotu alıyorsun. Sorun, bu isi bilmeyen adamların kurdugu sozde peyzaj firmalarında karsına cıkan bilincsiz ve yetersiz uygulama. Mesleki tatminsizlik, kapris ve daha bir yıgın sey. Sonuc, bu isi burada yapmak istemiyorum…

Yazan cenkcagdas – 15 Ocak 2003 21:54 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
vetch,
300 milyon benim başıma gelen bir olay değil. o başka bir arkadaşın söylediklerinden alıntıydı.
aslında aynı şeyi söylüyoruz.:)) ben de bu ücrete çalışmamak lazım diyorum.
mesajları dikkatli okumanı öneriyorum başak…

Yazan deniz – 16 Ocak 2003 02:14 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
İnsan kendi bedelini kendi yaratır ne yazık ki bizim meslek grubumuz aza kanaat ediyor
Ama Cenk, bence haklısın bu işi odanın bir şekilde halletmesi lazım yeterli yaptırımı sağlayacak gücü bulmalı.

Yazan psicik – 16 Ocak 2003 11:23 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
merhabalar arkadaşlar
meslek ile ilgili tüm yazılanları okudum ve içimde oluşan his karmaşıklık….. yapmamız gereken ise mücadele diye düşünüyorum.her ne kadar ülkenin içinde bulunduğu durum belli olsada arkdaşlarımın dediği gibi biz köle olmak için okumadık bu bize layık görülen ücret için değil oluşturduğumuz onca güzellik için paha biçilen değerin düşüklüğü … bazen görüyorum iki kelimeyi yan yana getiremeyen insanlar bakmışsın çok zengin olmuş… bu da ticari zeka ve cesaretten kaynaklanan şeyler bu cesaret bazen cahillikten bazende kendine güvenden gelebiliyor. bizde olması gereken şey kendine güven… tabiki herkesin şansı ve imkanları eşit olmayacaktır. ama ilk fırsatını bulduğumuz zaman tereddüt geçirmeden olaya girmeliyiz.

Türkiyede İş Hayatı

türkiye de iş geleceği garanti olan meslek kalmadı gibi .
geçen ay ve önceki aylarda firmama iş başvuruları geldi.
bunlardan birkaçı çok düşündürücüydü. bir tanesi odtü mezunu bir mimardandı (cv si oldukça kabarıktı, iş deneyimi ve çalışmaları inanılmazdı).Sonrasında birkaç mimardan daha iş başvurusu geldi. Mimar>iç mimar>şehir bölge plancısı>peyzaj mimarı gibi bir sınıflama vardır piyasada.Bazen bizleri gerçek bir mimar olarak bile görmezler; aslında bunun sebebi de yine bizleriz. Yumruğumuzu masaya vuramadık bir türlü. Bugün çevrecilik denilince akla bizim mesleğimiz gelmesi gerekirken tema, erozyon dedeler geliyor. mesleliğimizle ilgili açıklama yapılacaksa konuya bir peyzaj mimarı değil, orman ya da ziraat mühendisi hatta peyzajist atlıyor. ilk mezunlar artık yaşını epey aldı ama hala bilir kişi olamadı.bu sene içinde kartal da bir mahkemeye bilir kişi olarak davet edildim.(!) o kadar tatmin oldum ki anlatamam. üstüne bir de para verdiler. yeni mezunken bana mesleğim sorulduğunda ve ben de cevapladığımda “eczacılık mı” diye karşı taraf sorardı. Bu diğer arkadaşlarımın da başına gelmiş ve çok güldük. Oysa bugün artık mesleğimizin adını bilmeyen yok.
adı ansiklopedilere geçmiş bir hocamız “neyi sevmediğinizi iyi bilin ” demişti. bu çok büyük bir öğreti çünkü insan neyi sevdiğini çok kolay bulur ama sevmediği ve rahatsız olduğu şeyleri hemen tanımlayamaz.
kendine şunu sormalısın : ben bu mesleği seviyor muyum?
hayır mı? hemen bırak herşeyi , sevmeye çalışmak yetmez çünkü. sonra çok pişman olabilirsin.ben 2 sene kimya mühendisliği okudum ve sevmediğimi farkettim .bırakırken dekan ne yapıyorsun emin misin dedi. evet dedim. o bir dönüm noktasıydı hayatımda. hiçbir meslek sana para kazanma garantisini vermez. ama hayatı severek yaşamak istiyorsan mesleğin severek yapacağın türden olmalı. ben severek yapıp az para kazancağım bir mesleği, sevmeden yaptığım ama çok para kazandığım bir mesleğe değişmem.

Yazan deniz – 16 Aralık 2002 16:43 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Bence ümidinizi kaybetmeyin arkadaşlar, yanlızca bizim mesleğimizde değil tüm mesleklerde mezun olunca zorluklar çekilir. Zaman içinde tüm bunların üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Önemli olan azimle uğraşmak ve kendinize yatırım yapmak bence.
Ayrıca umudum şundan yanaki;(Belki fazla iyimserim yada öyle olmasını istediğimden) bu ülkede kriz ortamından uzaklaşacak, her bahane maddi bir kayıp olmayacaktır.

Yazan gurkan – 17 Aralık 2002 01:28 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Blue ve Cenk;
Meslege verdiginiz onem zaten bu konu basliginin altina yazdigin yaziyla da belli oluyor. Blue, bir ogrenci olarak senin gelecekten beklentilerini ve meslege bakisini tahmin edebiliyorum ve cevrenden durmadan gelen tepkileri de; cunku bunlari hepimiz yasadik. Ve sanirim bu boyle de devam edecek. Cunku ulkemizde ki egitim sistemi o kadar bozuk ki kimse istedigi veya erisebilecegi dala yonelemiyor. Ornegin; Cenk, ilk once Kimya Muhendisligi’ne gitmissin ama baktin onu sevmiyorsun Peyzaj Mimarligi’na yoneldin. Ama iki meslek arasinda arasinda o kadar ucurum var ki, yani mimarlikdan ya da sehir bolgeden kopup gelsen bir nevze. Gerci orneklemen cok guzeldi, kisilerin sevdikleri meslekleri yapmasini istiyorsun. Ama bu ne kadar hayata geciyor, tartisma konusu. Izninizle kendimi ornek vermek istiyorum; ben endustri meslek lisesi elektronik bolumu mezunuyum, universiteye hazirlik asamasinda bircok arkadasimla konusmam ve ayrica sevdigim bir buyugumun Peyzaj Mimari olmasindan dolayi bu meslegi tercihlerim arasina yazdim. Lisansima Cukurova’da basladim ve bir yil sonra Ege’ye gecerek oradan mezun oldum. Lisans sirasinda ogretim uyelerinin kalitesine diyecegim en ufak bir sozum yok ama sistem bence de cok yanlis. Oncelikle ben biraz branslasma taraftariyim. Bu branslasma her ne kadar yuksek lisans ve doktora da olsa da ben bunun en azindan universite ikiden sonra olmasi taraftariyim. Cunku cogumuzun derdi olan “Diplomali Bahcivan” yakistirmasiyla ilgili dersleri 4 yil boyunca gormek bana gore hem bizim meslege hem de diger mesleklere haksizlik. Ben eger alan plancisi olacaksam niye sus bitkileri dersi alayim ya da ne bileyim bahce bitkileri dersi (bizim zamanimizda vardi) alayim. Peyzaj Mimarligi dalinda egitim veren ogretim uyelerinin bir cogu bir yanda halen bir yanda fidancilik, seracilik ya da sus bitkileri hakkinda arastirma yaparken ayni zamanda kentsel tasarim konularina da giriyorlar, iste bizim sorunumuz bu; bir turlu hangi konuya yonelecegimize karar veremiyoruz. ABD’den size bir ornek vereyim, Peyzaj Mimarligi’nda lisans 5 yildir ve ogrenciler genelde ozellikle 2. sinifdan sonra sectikleri derslerle kendilerine yon verirler. Ve inanin simdiye kadar o kadar yogunlukla bitkisel materyal dersi veren bir bolumle karsilasmadim. Bir de 2 yillik Peyzaj Tasarim bolumleri var ki sanirim iste bunlar Turkiye’de aldigimiz egitime benziyor ama mezunlar Peyzaj Mimari degiller ve birliklere uye degiller. Yani Cenk’in degimiyle “Peyzajist” belki bu arkadaslara denilebilir.
Sozun kisasi kendimiz meslegimize sahip cikmak istiyorsak, oncelikle meslegi bir taniyalim; gercekten biz kimiz, ne yapiyoruz ve diger tasarim ve planlama iceren mesleklerden farkimiz ne? 1. PMOT kongresine katilamadim ama umarim 2. kongrede bu tur konular daha ayrintili olarak gundeme gelir.
Hepinize saygilar,

Yazan rabis – 17 Aralık 2002 07:03 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı
Selam arkadaşlarım,
Ben bir ziraat mühendisiyim. Tarım, ormancılık ve peyzaj konuları gerçekten birbirleriyle yakından ilişkili; sınırlarını kesin hatlarla belirlemek olası değil. Ancak bu noktada, ihtisaslaşma kadar entegre çalışmanın da önemini benimsemeli ve önemsediklerimizi hayata geçirebilmeliyiz.
Yukarıda yazan arkadaşlardan birinin de dediği gibi, Türkiye’de sorunsuz hiçbir meslek grubu yok ki. Onca yıllık geçmişine rağmen, ziraat mühendisleri sanki benzer dertlerden muzdarip değiller mi???!!!
Aslında bu meslek mensuplarını kutlamak isterim. Çünkü kısa bir geçmişe sahip olmanıza rağmen, oldukça uzun bir yol katettiniz. Yapılanlar küçümsenecek cinsten değil.
Devamı dileğiyle…

Yazan Ziyaretçi – 17 Aralık 2002 11:45 – Kaydedildi
Ziyaretçi
CENK VE GÜRKAN;
BEN BU BÖLÜMÜ VE MESLEĞI SEVIYORUM AMA SISTEM O KADAR YANLIŞ VE TERS GELIYOR KI BANA O YÜZDEN KAFAMI KURCALAYAN ŞEYLER OLUYOR.MESELA ARKADAŞINDA SÖYLEDIĞI GIBI BRANŞLAŞMA OLAYI OLMASI GERÇEKTEN MÜKEMMEL OLURDU EN AZINDAN GEREKSIZ PEK ÇOK TEFERRUATTAN KURTULMUŞ OLURDUK DIYE DÜŞÜNÜYORUM.BEN MESELA HAZIRLIK OKUDUM ILK SENE VE ŞU ANDADA 2 YILDIR MESLEKI INGILIZCE GÖRÜYORUZ.MESLEKI INGILIZCE DEYINCE BIZ PEYZAJ ILE ALAKALI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜK AMA OTURUP INSANIN DALAĞINI,BÖBREĞINI…VS GÖRÜYORUZ.BENCE BUNUN BIZE PEK BIR ARTISI YOK.DERSLER AYRI BIR TELDEN ÇALIYOR ZATEN BIZE 6 PARAYI AYNI ANDA HAVAYA ATINCA BILMEM NE GELME OLASILIĞINI HESAPLATIP ISTATISTIK VERIYORLAR VE BU DERSLERIN BAZILARININ KREDILERI ALAN DERSLERINDEN FAZLA.DAHA PEK ÇOK ŞEY VAR.BU TARZ PROBLEMLERIN AŞILMASINA YARDIMCI OLABILMEK IÇIN ŞU ANDA BIZIM FAKÜLTEDEDE PEMÖT KURULDU VE ADANA’DA KI TOPLANTIYA BIZDENDE BIR KAÇ KIŞI GIDIYOR.UMARIM BU DAYANIŞMA BIRŞEYLERIN DÜZELMESINE YARDIMCI OLUR.BIR DE ŞUNU MERAK EDIYORUM BIZI NIYE MIMARLAR ODASINA ALMIYORLAR,VE MIMARINDAN ORMAN MÜHENDISINE KADAR HERKES BIZIM IŞIMIZE EL KOYMAYA ÇALIŞIYOR PEYZAJ MIMARLARININ HAKLARINI KORUYAN BIR YASA FILAN YOK MU?ODA BU KONUDA GIRIŞIMLERDE BULUNUYORMU,BILGINIZ VAR MI?

Yazan gurkan – 17 Aralık 2002 14:00 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Sevgili Blue;
endiselerinde cok haklisin. Soylediklerinden bolum ve odadan sizlere yeteri kadar bilgi aktarilmadigini anladim. Diger yazilarimda da belirtmistim, her meslegin kendi icinde sorunlari vardir ki bu lisansdan baslar ve piyasada calismaya hatta hayat boyu devam eder. Peyzaj Mimarlari ile ilgili benim bildigim herhangi bir yasa yok, sadece oda genel merkezi ve subeleri araciligiyla belediyeler bazinda bazi anlasmalar var diye biliyorum (ornegin 1000 m2 uzerindeki peyzaj planlarinda Peyzaj Mimari imzasi gerekir gibi). Senin diger bahsettigin konu “Mimarlar Odasina niye uye degiliz?” Bunun nedeni Turkiye’de odalara kayit kosullari bellidir, lisans egitimin hangi bransdaysa o daldaki odaya kayit olabilirsin. Bu nedenden dolayi Peyzaj Mimarligi’ndaki cogu ogretim uyesi her ne kadar cogunun yuksek lisansi ve doktorasi Peyzaj Mimarligi uzerine olsa da PMO uyesi degildir. Bu sekilde olmasa bile ben sahsen Mimarlar Odasi ya da diger bir odaya uye olmak istemem cunku zaten simdi belirli bir meslek karmasasi var o zaman dusunebiliyor musun ne hale geliriz. Mimar cikacak “ben zaten binayi dikiyorum yanina iki uc agac dikerim, tamam” der (ki gercek hayatta zaten bu oluyor bir de onun yasal olarak olmasi, bizim meslegi iyice baltalar). Blue, kendini gercekten sansli saymalisin yabanci dilde egitim aliyorsun diye ama ogretim uyesi yetersizligi ve YOK’un getirdigi sinirlamadan (universitede yabanci dilde ders vermek icin doktorasini yurtdisinda almak ya da KPDS sinavindan 90 ve uzeri almak gerekiyor) dolayi farkli bolum ve fakultelerden ingilizce dersi almaniz gercekten uzucu. Tabiki bunlar hep egitim sistemimizin bozuklugu.
Sana birsey soyleyeyim Peyzaj Mimarligi ozellikle son yillarda o kadar buyuk yol aldi ki, su anda PM ogrencilerine umut ile bakiyorum. Cunku 90larin basinda bizlerin verdigi dernek ve oda kuruluslari mucadelesini vermek zorunda degilsiniz, yani bu asamalar cozuldu, sira artik diger asamalara; meslek ici egitimden tutun da kimbilir belki 1m2 alana bile PM imzasi gerektiren plan ve projeler.
Olmaz olmaz demeyin ozellikle su 10 yili gordukce inanin, hersey olabilir.
Saygilar…

Yazan Xjr – 17 Aralık 2002 18:33 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Bu kadar kapsamlı yazıların üzerine ne eklerim bilemiyorum. Okuduklarımı iyice içime sindirip hazım edip, daha sonra düşünceleirmi aktarmak istiyorum.
Oysa eklemek istedigim o kadar çok şey var ki…

Yazan Ziyaretçi – 22 Aralık 2002 11:54 – Kaydedildi
Ziyaretçi
Anlıyoruz, anlamasına ama;
Biliyoruz ki meslek denen meret zamanla çizgisini bulacaktır.
Bizler anlıyorumki okuduklarımdan bu forumda;
Çok ama çok sabırlı olmalıyız, bu meslekle doğmasak ta bu meslekle yaşayacak ve öleceğiz.
Bir takım arkadaşlarımın bankacı veya sigortacı olduklarını duyuyorum.
Birileri bu mesleği terkediyor.
Meslekten olmayan kişiler de bu meslek için can atıyor.
Bu nasıl bir ikilemdir? Adam tekstilci, 1 mimar 1 Peyzaj mimarı ile Peyzaj şirketi kuruyor.
Gazeteye ilan veriyor, gidiyorum 300milyon veriyor.
Peki bunun içinmi okuduk?

Yazan Ziyaretçi – 23 Aralık 2002 01:48 – Kaydedildi
Ziyaretçi
yurt dışında çalıştım türkiyede iş 4 tane büyük iş aldım buarada birde ödül aldım cesaret hangi üniversite ona göre bazı tavsiyelerde bulunabilirim çünkü peyzaj mim ile kentsel tasarım ile birlikte peyzaj mim. çok farklı.

Yeni İş Hayatı

Yazan Ziyaretçi – 12 Aralık 2002 00:44 – Kaydedildi
Ziyaretçi
HERKESE MERHABALAR.BEN PEYZAJ MIMARLARININ IŞ BULMA IMKANLARININ NASIL OLDUĞUNU ÇOK MERAK EDIYORUM.ŞU ANDA ÖĞRENCIYIM AMA BU KONUDA ÇOK ENDIŞELIYIM.O KADAR OKUDUKTAN SONRA MALESEF FARKLI BÖLÜMLERDEKI PEK ÇOK ARKADAŞINDA YAŞADIĞI GIBI IŞ BULAMAMA FIKRI PEK HOŞUMA GITMIYO DOĞRUSU BELLI BI ZORLANMA DÖNEMI OLUCAKTIR EMINIM AMA BU DURUM NE KADAR SÜRER?BANA BUNDAN BAHSEDEBILIMISINIZ BIRAZ?

Yazan daphne – 13 Aralık 2002 18:22 – Kaydedildi
Normal Kullanıcı
yaa ben şimdi mezun olsam nasıl iş bulacam
çok endişeleniyorum
mesleğimi çok seviyorum ama bu maaş konusu beni sinir ediyo
diyelim iş buldum o zamanda sürekli villa bahçesi yapmaktan ve kendileme olayının başlamasından korkuyorum tamam villa bahçesi yapmakta güzel fakat yani anlayın işte….
napıcamı nedeceğimi bilmiyorum
ülkemi seviyorum ama yurtdışını denemek zorunda olduğumu da hissediyorum
pey mim . 4. sınıf ta okuyorum bi çözüm istiyorum

Yazan isis – 13 Aralık 2002 18:52 – Kaydedildi
Gelişmiş Kullanıcı

MERHABALAR

BİR ARKADAŞIMIZ PEYZAJ MİMARI OLARAK MEZUN OLUNCA İŞ BULAMAYACAĞINDAN ENDİŞELİ YAZIK Kİ ONA BUNUN AKSİNİ SÖYLEYECEK BİR ÜLKE ORTAMINA SAHİP DEĞİLİZ… KEŞKE GERÇEKLER BU KADAR ACIMASIZ OLMASAYDI AMA ÖYLELER BUNU ESKİDEN SADECE YAŞAYANLAR BİLİRDİ DENİR ŞİMDİLERDE NE YAZIK Kİ HERKES BİLMEK DURUMUNDA BIRAKILDI…MEVZUNUN DAHA DA KÖTÜ TARAFI ENDİŞELİ ARKADAŞIM ARTIK İŞSİZLİĞİN MESLEĞİN CİNSİNE BAKMAMASI PEYZAJ MİMARI OLMASAYDIN DA SENİ BEKLEYECEK OLAN YİNE İŞSİZLİK OLACAKTI DİYECEKSİNİZ ÇOK KARAMSAR BİR TABLO ÇİZDİN DİYE AMA MAALESEF ARTIK BU ÜLKE DE FARKLI BİR ŞEYLER HİSSETMEK MÜMKÜN DEĞİL…
YİNE DE HERŞEYE RAĞMEN ÜMİDİN CILIZ DA OLSA VAROLMASI ADINA GÜZEL GÜNLERİ GÖRECEĞİZDİR DİYORUM…
DOSTÇA VE DE HOŞÇAKALMANIZ DİLEĞİYLE…

İSİS

Yazan Ziyaretçi – 14 Aralık 2002 01:04 – Kaydedildi
Ziyaretçi
ÇOK IŞSIZ OLDUGUNU BENDE BILIYORUM ABLAM 2 YILDIR IŞ ARIYO.PEKI BELEDIYELERE FALAN TORPILSIZ GIREMIYOMUYUZ YAF?YURTDIŞI NASIL?BEN INGILTERE VE KANADADA BIZIM MESLEĞIN ÇOK TUTULDUĞUNU DUYDUM DOĞRUMU?BU ARADA MERAK ETTIĞIM BI KONUDA ŞU;ŞIMDI BIZ OKULU BITIRINCE DIYELIMKI PEYZAJ MIMARLIĞI YAPMADIK TEKNIK VE MESLEKI OKULLARDA TEKNIK RESIM ÖĞRETMENLIĞI FALANDA MI YAPAMAYIZ?YADA MASTERI HANGI ALANDA YAPSAK DAHA IYI OLUR? BIRAZ FAZLA SORU OLDU AMA VAKIT ÇOK GEÇ OLMADAN EN AZINDAN MASTERLE FALAN BIŞEYLERI KURTARMAK ISTIYORUM

Yazan Ziyaretçi – 14 Aralık 2002 12:47 – Kaydedildi
Ziyaretçi
Yurt dışına çıkıp orada bir vizyon kazanılmasından yanayım. Eger dünya globalleşiyor ve biz bunun dlında kalıyorsak, kesinlikle gidilmeli. Ya master ya staj, elde imkanlar neyi destekliyorsa.
Iş bulup ücretsiz bile çalışılabilir. Yada part time programlar bulunur.

Yazan gurkan – 15 Aralık 2002 00:34 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Sevgili arkadaslar merhaba;
Gercekten yaptiginiz calismalardan dolayi sizleri tebrik ederim. 93 Ege Peyzaj Mimarligi mezunuyum ve halen ABD’de doktora egitimime devam etmekteyim. Peyzaj.Org ve Peyzaj Online Web Portallari’ni gorunce inanin o kadar mutlu oldum ki anlatamam. 94 Oncesi kurulmus olan Dernegimiz, 94 sonrasinda kurulan Odamiz ve bugunlerde siz sevgili meslekdaslarim tarafindan sanal alemde kurulan bu gibi Portallar ve Tartisma ortamlari inanin hem meslegin gelisimine hem de Peyzaj Mimari kimligi tasiyan bizlerin daha da iyi anlasilmasina yardimci olmaktadir.
Sevgili arkadaslar yukarida bahsettiklerim birlik ve beraberlikle, ne kadar gorus ayriligina dussen de hedefe ulasmanin guzel ornekleriydi. Her meslekde oldugu gibi bizim meslegimizde de tartisilmasi gereken konular var. Ozellikle bu forum icerisinde “Meslek ve Biz” konusu basligi altinda sizlerle tartismak istedigim Peyzaj Mimari olarak bizlerin meslekden beklentileri nedir, Peyzaj Mimari olarak bizler gercekten konuya hakim miyiz daha dogrusu meslek tercihimizi bilincli mi yapiyoruz? Cevrenizin size ve meslege bakisi nedir? Lisans egitimi sirasinda meslege bakisiniz nasil di ve meslege atildiktan sonra fikriniz ne olcude olumlu ya da olumsuz degisti?

Simdiden gosterdiginiz ilgiye tesekkur eder, saygilarimi sunarim. Gurkan Kaya

Yazan landarch – 15 Aralık 2002 07:55 – Kaydedildi
Uzman Kullanıcı
Iş bulma bence kendini geliştirmeye baglı. Eğer sadece ve sadece bir mezuniyet diplomasından ibaretse herseyimiz; iş bulmak değil iş aramak gibi bir hakkımız bile olmamalı..!!!
Biliyoruz ki, Autocad, 3dgarden, excell ve word bizim diğer diplomalarımız. (Netcad, netpro ve bilimum bilg. programları da var) ve tabi ki saha deneyimi :)
Ve bizler bunlara sahip değilsek, iş basvurusunda bulunuyoruz ve bizlere verilen maaşları begenmıyoruz. Buna hakkımız mı var? Bence yok.
Önce kendimizi geliştirelim ve sürüden olmayalım derim.!!

Yazan Ziyaretçi – 15 Aralık 2002 19:30 – Kaydedildi
Ziyaretçi
bence de kendini geliştirmek çok önemli.. hatta en önemlisi bu.. kriz ülkesinde olduğumuzu inkar edemeyiz.. iş yok işte! ama fark yaratırsan diğerlerinin önüne geçersen kendini yetiştirirsen işin biraz daha kolaylaşıyor bence… yılmamak lazım.. hakeden hakkını bulur…

Yazan Ziyaretçi – 16 Aralık 2002 07:13 – Kaydedildi
Ziyaretçi
Iş yoksa kendini nekadar geliştirirsen geliştir..Bunu kendim için yazmıyorum çünkü çalışıyorum zaten.Ama gerçek olan bu.Evet kendini yetiştirmek önemli ve gerekli.ama herşey demek değil.Önce iş fırsatları bulabilmek gerekiyor bence..Bu da sanırım oldukça zor..

Yazan Ziyaretçi – 16 Aralık 2002 09:52 – Kaydedildi
Ziyaretçi
BENCEDE KENDINI GELIŞTIRMEK ÖNEMLI AMA KIŞININ ÖNÜNDE FIRSAT OLMAYINCA KIM BILEBILIRKI O KIŞININ NITELIKLERINI?MESELA BEN GAZETELERE FILAN BAKIYORUM ŞIMDIDEN AYDA 1 MAKSIMUM 2-3 KERE PEYZAJ MIMARI ARANIYOR ILANI ÇIKIYOR.ACABA ODAYA ÜYE OLSAK ŞANSIMIZ ARTAR MI?