Currently browsing tag

sıralar

Sümela Manastırı Tehdit Altında

Çok çatlaklı ve kırıklı malzemesi olan alandaki kayaların iklimsel ve çeşitli nedenlerle kırılıp, yerinden oynadığı vurgulandı. Oynamış zemini yerine tutturmak için serpme …

Ekim dikim işleri

6.1 Bitkisel Uygulama Plan Aplikasyonu Yapısal uygulamaları tamamlanıp son şekli kazandırılmış arazi üzerinde; bitkiler, teknik şartnameye uygun olarak, plandaki yerlerine açılan çukurlara …

Bahçe planlama

Ilginçliğini koruyan bahçeler planlamak Bahçeniz tüm yıl boyunca güzel görünebilir, şayet siz çiçeklerin ve yaprakların ötesini de görebilirseniz. Ağaçları, çalıları ve hatta …

Imar ve Şehirleşme Kanunu Tasarısı Taslağı

Planlama Esasları Haritalar ve Planlar Madde 6. Halihazır haritalar ile jeolojik ve afet haritalarının hazırlanmasında ve planların yapılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur. …

Toprak Askerler

Yüzyılın arkeolojik buluşu olarak kabul edilen toprak askerler hakkında ne kadar bilginiz var? Gerçeküstü kabul edilebilecek bu askerler hakkında biraz bilgi sahibi …

Yapı Parke

Yapı Parke, prefabrik olarak değişik tip ve boyutlarda üretilen ve zemin kaplaması amacıyla kullanılan yüksek dayanımlı Beton elemanlardır Yapı Parke; zemin uygulamaları …