Yapı Parke

Yapı Parke, prefabrik olarak değişik tip ve boyutlarda üretilen ve zemin kaplaması amacıyla kullanılan yüksek dayanımlı Beton elemanlardır Yapı Parke; zemin uygulamaları için dayanıklı, farklı, kullanışlı ve çevre ile uyumlu seçenekler sunar

Nerelerde kullanılır?

1- Araç tarfiğine açık döşemelerde, sokak, meydan, park, otobüs durağı, benzin istasyonları,gösteri alanları,..
2- Ağır araç trafiğine açık döşemelerde, Fabrika alanları döşemelerinde, sanayii tesisleri böşeme ve bahçeleri, yükleme limanları, demiryolu geçitleri,..
3- Yaya trafiğine açık döşemelerde, Kaldırım, yürüyüş yolları, patikalar, park düzenlemeleriyüzme havuzu alanları, bisiklet yolları, ..
4- Çok amaçlı kullanımın olduğu döşemelerde, Kanallar, dereler, rezervuarlar, bentler, nehir kıyıları, şev stabilitelerinde..

Yapı Parke nasıl kullanılır?

Hazırlanmış alt temel tabakası üzerine kilitli Beton Parke döşenmesi dört adımda tamamlanır Bu adımlar:
– Kum yatağın (temel tabakası) yerleştirilmesi ve mastarlanması, – Parkelerin yerleştirilmesi, – Kenarların tamamlanması, – Yüzeyin sıkıştırılması, şeklinde sıralanabilir

1- Kum yatağın (Temel Tabakası) hazırlanması
Kum yatak için kullanılacak kum temiz ve üniform dane dağılımına sahip olmalıdır. İçersinde kil ve diğer yabancı malzemeler aşırı miktarda bulunmamalıdır. Döşeme esnasında yol yüzeyinde istenen düzgünlüğü elde edebilmek için kullanılan kumun rutubetinin üniform olmasına dikkat edilmeli ve iş süresince bu uniformluluğu korumak için kum mümkün olduğunca aynı kaynaktan temin edilmelidir

Hazırlanmış alt temel tabakası üzerinde bitmiş kaplamanın üst kotları (kırmızı kot) araziye aplike edildikten sonra belirtilen özelliklere sahip kum iş yerine getirilerek 5 cm kalınlıkta üniform olarak yola yayılmalıdır. Kum kalınlığı olarak 5 cm kalınlık genelde tavsiye edilen ve uygulanan kalınlıktır. Kum tabaka kalınlığının 5 cm’den daha düşük kalınlıkta planlanması durumunda alt temel tabakasının yüzeyinin daha hassas oluşturulması gerekir. Bu da maliyeti artırıcı bir unsurdur

2- Parkelerin yerleştirilmesi:
Hazırlanan kum tabakası üzerinde belirlenen döşeme desenine uygun olarak Parkeler yerleştirilir. Parkeler döşenmeye başlandığında ilk sıraya yerleştirilen taşların doğrultusu ve düzgünlüğü çok önemlidir. Diğer sıralardaki döşemenin kalitesini büyük oranda ilk sıradaki Parkeler belirleyeceğinden bu konuya çok dikkat edilmesi gerekmektedir

Döşeme esnasında Parkeler yolun bir tarafındaki bordüre dayanır, karşı tarafta standart Parkenin sığmayacağı büyüklükteki boşluklar, bilahare uygun şekilde kesilmiş Parkelerle kapatılmak üzere boş bırakılır

Parkeler yerleştirilirken kum tabaka üzerine yavaşça bırakılır, bu esnada döşenmiş olan Parkelerin yerinden oynatılmaması gerekir. Döşeme esnasında taşlar arasında kalan boşluk 2-3 mm’yi geçmemelidir. Taşlar arasında kalan boşluğun bu miktardan fazla olması durumunda bir lastik tokmak yardımıyla taşlar yerine itilir

3 Kenarların tamamlanması:
Parke döşeme esnasında, standart boyutlardaki Parkelerin yerleştirilemediği kenar boşlukları, boşlukların ebadına uygun biçimde kesilen Parkelerle tamamlanır. Bu iş için hidrolik kesme makinası kullanılır. Küçük parçalar keski ve çekiç yardımıyla yontularak hazırlanır ve yerine yerleştirilir. Boyutları 4 cm’den daha küçük olan boşluklar çimento harcı ile doldurulur. Döşeme güzergahındaki rögar, kontrol bacaları ve ızgaraların kenarlarına denk gelen boşluklar da aynı yöntemlerle tamamlanır. Sıkıştırma işlemi başlamadan önce kenar boşlukları tamamen doldurulmalıdır

4 Yüzeyin sıkıştırılması
Parke döşenmesi tamamlanan yol üzerinde uygulanan son işlem Parkelerin vibrasyonla sıkıştırılmasıdır. Böylece Parkelerin kum tabakası üzerinde istenilen son seviyesine oturtulması ve dolayısıyla da kilitlenmesi sağlanır. Bu işlem için değişik sıkıştırma ekipmanı kullanılabilir. 2 veya 3 kez uygulanan sıkıştırma sonrasında, döşenmiş yüzey üzerinde sıkıştırılmamıs bölge kalmamasına dikkat edilir

İlk vibrasyondan sonra yüzeye kum serilir. Ikinci ve Üçüncü kez vibrasyon uygulanarak bu kumun Parkelerin aralarına iyice yerleşmesi sağlanır. Bütün boşluklar iyice dolduktan sonra yüzeyde kalan fazla kum süpürülerek alınır

Kaynak: Arkitera

Derleyen Melih Güneydenk (Reklamcı- Uludağ.Ü

Bir Cevap Yazın